...
  • PL   EN

Najzdolniejsi młodzi muzycy w Lusławicach!

Najzdolniejsi młodzi muzycy w Lusławicach! 1200 450 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Uczniowie szkół muzycznych z całej Polski oraz uznani instrumentaliści i doświadczeni pedagodzy spotkają się w marcu w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach na XXIX Warsztatach Muzyki Kameralnej. W programie trzy bezpłatne publiczne koncerty.

Dwutygodniowe warsztaty, orgaznizowane przez stowarzyszenie Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci we współpracy z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego dla stypendystów Programu ZDOLNI, łączą kilka pokoleń muzyków – utalentowanych uczniów szkół muzycznych, doświadczonych pedagogów oraz aktywnych muzyków – (nie)dawnych absolwentów Programu ZDOLNI. Większość warsztatowej pracy odbędzie w lusławickich salach prób i salach wykładowych. Poza wieloma warsztatami i zajęciami odbędą się również trzy bezpłatne, otwarte dla publiczności koncerty-Koncert Absolwentów Programu ZDOLNI oraz dwa koncerty prezentujące utwory kameralne przygotowane przez uczestników warsztatów.

Koncerty

Koncert Absolwentów Programu ZDOLNI, sobota 11 marca 2023 o godz. 19.00.
Wystąpią absolwenci Programu ZDOLNI, którzy wciąż, mimo lat dzielących ich od przygody w Programie, chcieliby do tych emocji wrócić, a może przeżyć tę przygodę na nowo. Podczas koncertu zaprezentują więc swoje umiejętności jako soliści i kameraliści w różnych składach instrumentalnych.

Wystąpią: Wojciech Fudala, Adam Krzeszowiec, Anna Krzeszowiec, Książek Piano DUO, Aleksandra Świgut.

W programie:
Weinberg, Poulenc, Piatti, Ravela Chopin, Liszt.


Koncerty Muzyki Kameralnej w wykonaniu uczestników warsztatów – czwartek 16 marca 2023 r, piątek 17 marca 2023 r. o godz. 19.
Niecały tydzień później, po dwóch tygodniach wytężonej pracy, na scenę wejdzie młodsze pokolenie — licealiści i maturzyści, którzy niedługo podążą wybraną przez siebie muzyczną ścieżką. W czasie koncertu uczestnicy Warsztatów Muzyki Kameralnej zaprezentują utwory, które przygotowywali w czasie pobytu w Lusławicach. W repertuarze tegorocznych warsztatów znalazły się utwory kameralne takich kompozytorów: Brahms, Cras, Eychenne, Kowalski, Muczyński, Piazzola, Schubert, Strawiński, Weinberg, Witkowski

W oczekiwaniu na tegoroczne wykonania przypominamy koncert wieńczący warsztaty Programu ZDOLNI w 2022 r.

Więcej niż muzykowanie

Zgodnie z ideą Funduszu, którą jest wspieranie rozwoju w sposób kompletny i wszechstronny do udziału w Warsztatach zapraszani są nie tylko muzycy, ale też ZDOLNI plastycy i humaniści. Interdyscyplinarne i twórcze przenikanie różnych zainteresowań i pasji pozwala na odkrywanie nowych obszarów wiedzy, ale też sprzyja budowaniu opartych na życzliwości i trosce relacji towarzyskich z rówieśnikami i mentorami.

W programie warsztatów – w nawiązaniu do tradycji miejsca spotkania, związanego z działalnością arian i Fausta Socyna – kontynuujemy i rozwijamy działalność „Szkoły Lusławickiej”.  To cykl wykładów, warsztatów i spotkań poświęconych problematyce reformacji. Warsztaty wpisują się w idee Krzysztofa Pendereckiego,  założyciela i patrona ECM  „dążenie do upowszechniania wśród szerokich kręgów słuchaczy dzieł tworzonych współcześnie i wykonywanych przez muzyków młodego pokolenia i ich mistrzów”.

Organizatorzy:

Warsztaty Muzyki Kameralnej
w Europejskim Centrum Muzyki
finansuje:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego:

Organizator

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców, popularyzatorów, artystów,  badaczy  i  studentów,  przekonanych,  że  rozwój talentów i pasji młodych ludzi to sprawa ważna dla całego społeczeństwa. Działamy  od  1983 roku,  organizując  nieodpłatne warsztaty,  obozy,  staże  naukowe,  koncerty  i  wystawy  dla najzdolniejszych  uczniów  z  całej  Polski,  którzy  chcą  rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Otwieramy przed naszymi  stypendystami  nowe  ścieżki  rozwoju,  by  mogli  bez przeszkód podążać za swoimi pasjami i zmieniać świat wokół siebie na lepsze. Naszą misją jest budzenie w młodych ludziach ciekawości świata oraz ofiarowanie im narzędzi do jej zaspokajania. Tworzymy społeczność: nasza działalność nie byłaby możliwa  bez  współpracy z  licznymi  uczelniami,  ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także z pracownikami naukowymi,  artystami  i  działaczami  społecznymi,  którzy pracują ze zdolną młodzieżą jako wolontariusze. Przekraczamy podziały wynikające z różnic wieku i zainteresowań – dajemy okazję do wspólnej pracy!

Możesz nam pomóc pomagać np. dzieląc się z nami 1,5% PIT (KRS 0000044710). Więcej informacji znajdziesz na stronie POMAGAJ.