...
 • PL   EN

Kwalifikacja na wyjazdy zagraniczne 2020

Kwalifikacja na wyjazdy zagraniczne 2020 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Jak co roku, Fundusz może zarekomendować kilkoro stypendystów do udziału w odbywających się poza Polską obozach naukowych i konferencjach. Jest to niepowtarzalna szansa pracy w ciekawych laboratoriach i ośrodkach badawczych, także poznania rówieśników z całego świata i doskonalenia znajomości języka.

W najbliższym czasie Komisja ds. wyjazdów zagranicznych przeprowadzi kwalifikację do udziału w następujących warsztatach/wydarzeniach:

 1. Dwa miejsca dla stypendystów Programu z klasy maturalnej na spotkanie London International Youth Science Forum w dniach 29 lipca – 12 sierpnia 2020 r. Wydarzenie, organizowane od 1959 r. przez Imperial College London oraz The Royal Geographical Society, gromadzi każdego roku ponad 500 uczniów i studentów (w wieku 16-21 lat) z 75 krajów, zainteresowanych naukami ścisłymi, technicznymi i przyrodniczymi. W 2020 roku zajęcia i dyskusje zogniskowane będą wokół tematu „Science for change”. Wybrani uczestnicy LIYSF mają możliwość prezentacji wyników własnych badań, odwiedzą też centra badawcze w Londynie, Oxford i Cambridge. Szersza informacja na stronie: www.liysf.org.uk/liysf/liysf-2020
 2. Dwa miejsca dla stypendystów Programu w wieku 17-19 lat o zainteresowaniach matematyczno-fizycznych (szczególnie w zakresie badań przestrzeni kosmicznej) na obozie badawczym European Space Camp w Norweskiej Bazie Rakietowej w Andøya na Lofotach (za kręgiem polarnym) w dniach 2-9 sierpnia 2020 r. Program obozu obejmuje eksperymenty techniczne związane z przygotowaniami do wystrzelenia rakiety. Poza warsztatami odbywają się wykłady i zajęcia integracyjne. Uczestnicy ESC pracując w grupach, muszą wykazać się wiedzą, kreatywnością i umiejętnością współpracy. Szersza informacja na stronie: www.spacecamp.no
 3. Dwa miejsca dla stypendystów zainteresowanych programowaniem na zawody TIC – Turing machine programming International Contest organizowane przez Uniwersytet w Pizie i stowarzyszenie FAST (Federation of Scientific and Technical Associations). Zawody będą miały miejsce w dniach 29 września – 4 października w Cagliari (Sardynia). Dwójka wybranych uczestników będzie startować jako zespół pod opieką delegowanego przez Fundusz tutora/opiekuna. Wydarzenie przeznaczone jest dla uczniów urodzonych pomiędzy
  29 września 2001 a 30 września 2006 roku. W zawodach weźmie udział do 50 dwuosobowych zespołów z około 50 krajów z Europy i nie tylko. Więcej informacji o TIC będzie dostępnych wkrótce na stronie: turingcontest.com
 4. Jeden spośród uczestników Programu ma szansę na roczną naukę (w roku szkolnym 2020/2021) w Dulwich College (Londyn), jednej z najlepszych szkół średnich dla chłopców w Wielkiej Brytanii. Jest to z pewnością ogromna szansa na zapoznanie się z innym niż polski systemem edukacji i zdobycie wiedzy oraz praktyki językowej.
  Szersza informacja o szkole na stronie: www.dulwich.org.uk
  Od kandydatów oczekujemy, oprócz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, także gotowości do sprostania nowym wyzwaniom i wielkiej pracowitości. Ostateczne koszty nauki w Dulwich College zależą od sytuacji materialnej rodziny rekomendowanej osoby/osób. Dla chcących wziąć udział w kwalifikacji do nauki w Dulwich College, zamieszczamy poniżej odrębny zestaw pytań (poniżej) – wyczerpująca odpowiedź na nie (w języku angielskim) jest warunkiem rozpatrywania zgłoszenia.

Osoby, które chcą wziąć udział w kwalifikacji do wyjazdu na LIYSF, ESC oraz TIC powinny złożyć w bazie Funduszu zgłoszenie w języku angielskim, zawierające:

 1. krótki opis zainteresowań,
 2. krótki opis największych osiągnięć naukowych – prace badawcze, projekty naukowe, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych,
 3. uzasadnienie chęci wyjazdu z podaniem planów naukowych związanych z danym obozem/spotkaniem.

Żeby dobrze przygotować zgłoszenie warto zapoznać się z opisem wybranego obozu/spotkania pod podanymi wyżej adresami internetowymi. Odpowiedzi na poszczególne pytania powinny być zwięzłe — w przypadku 2 pierwszych ok. 1.000 znaków, w przypadku 3 — do 2.000 znaków. Można zgłosić się na więcej niż jeden wyjazd – w takim przypadku w punkcie 3. należy podać osobne uzasadnienia dla każdego wyjazdu oraz podać kolejność od najbardziej do najmniej preferowanego.

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 2 marca 2020 r. (do końca dnia).

Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybrane osoby spośród tych, które przyślą zgłoszenia – o zaproszeniu na rozmowę poinformujemy oddzielnie (około 7 marca). Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w jedną z marcowych sobót – 14 lub 21. Fundusz zwróci koszty podróży PKP II kl. lub autobusem (na analogicznych zasadach jak w przypadku warsztatów naukowych).

Pobyt za granicą jest we wszystkich przypadkach opłacany przez Fundusz, oczekujemy pokrycia przez wyjeżdżających kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca obozu/konferencji/zawodów i z powrotem.
Jednocześnie informujemy, iż możesz starać się o dofinansowanie przez Fundusz zakupu biletów przez złożenie wniosku o stypendium celowe.


Dodatkowe pytania dla osób zgłaszających się do Dulwich College

Please respond to the following questions on separate paper if you apply for a place at Dulwich College. Limit your responses to a total of three typewritten pages.

 1. What are your long-range goals?
 2. State your three or four fields of interest in which you wish to work at Dulwich. In your fields of interest, please state what you see as most interesting questions/problems and why they are interesting to you.
 3. What is your attitude towards life in a multicultural society. Please write a few words on your approach to life in a boarding-house with people coming from various cultures.
 4. Describe extracurricular and community activities in which you have participated.

Wyjazdy zagraniczne