...
  • PL   EN

Zapraszamy na koncert!

Zapraszamy na koncert! 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Młodzi Wirtuozi w Zamku Królewskimniedziela 24 listopada 2019, godz. 12.00 – Sala Koncertowa.

Koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Wystąpią znakomici instrumentaliści należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia
w Polsce:

Małgorzata Cegielska z Warszawy, urodzona w 2001 roku. Uczennica XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2015 roku kształci się w klasie fletu Eweliny Kliczkowskiej. Jest laureatką m.in.: V Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego w Bielsku-Białej (I nagroda w 2019), IX Piotrkowskich Spotkań Fletowych (Grand Prix i I nagroda w 2018), XII Polskiego Festiwalu Fletowego w Sieradzu
(I nagroda w 2018), XII Międzynarodowego Konkursu „Instrumenty Dęte” w Jastrzębiu Zdroju (III nagroda w 2018). Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem takich mistrzów jak:
Sir James i Lady Jeanne Galway, Denis Bouriakov, Silvia Careddu, Paolo Taballione, Carlos Bruneel, András Adorján, János Bálint, Dejan Gavrić, Gro Schibsted Sandvik, Antoni Wierzbiński, Urszula Janik, Ewelina Zawiślak, Agata Igras, Maria Peradzyńska-Filip, Hanna Turonek i Zbigniew Kamionka. Występowała m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, Zamku Królewskim w Warszawie, Sali Kameralnej NOSPR, Muzeum Fryderyka Chopina, Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W 2018 roku była flecistką Polskiej Orkiestry Młodzieżowej LYO. Jest stypendystką Galway Flute Academy, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. 

Piotr Lara z Ochojna, urodzony w 2001 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w Szkole Muzycznej I st. w Wieliczce pod kierunkiem Marii Wosiek. Obecnie jest uczniem Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie oraz V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Przez dziesięć lat uczył się w klasie Marii Wosiek, a od roku jego nauczycielem jest dr Piotr Kowal. Jest laureatem m.in: II Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” (III miejsce w 2019), IX International Piano Competition „Piano Talents” w Mediolanie (I miejsce w 2019), X Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego (II miejsce w 2018), III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Pianogranie” (I miejsce w 2018), 12 Concours International De Piano w Lagny-sur-Marne we Francji (III miejsce w 2018). Piotr koncertował m.in. w Zamku Królewskim i Łazienkach Królewskich w Warszawie, Belwederze, Europejskim Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach, dworku I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Filharmonii Krakowskiej, Centrum Sztuki Japońskiej “Manggha” w Krakowie, jak również w Kalifornii i Norwegii. Jest stypendystą Programu „Młoda Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015), Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere auso” (2014 i 2016), Fundacji Teresy Sahakian przy Zamku Królewskim w Warszawie (2017-2019), Klubu Krakowskiego przy AGH (2017 i 2018). Pod opieką Funduszu pozostaje od 2011 roku.

Mikołaj Wańkowicz z Jodłówki w woj. podkarpackim, urodzony w 2004 roku. Naukę gry na akordeonie rozpoczął w wieku 8 lat w Niepaństwowej Szkole Muzycznej w Pruchniku.
W latach 2015-2016 uczęszczał do Szkoły Muzycznej I st. w Kańczudze. Od 2016 kontynuował naukę w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Pruchniku, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 2018. Obecnie kształci się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu. Od początku edukacji jego nauczycielem jest Krzysztof Bury. Mikołaj jest laureatem m.in.: VI Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Le Mont Dore we Francji (I miejsce w 2019), II Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Solcu Kujawskim (I miejsce w 2018), Art Duo International Music Festival w Wiedniu (I miejsce w 2017), XX Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych w Sanoku (II miejsce w 2018), XXIV Mławskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od solisty do orkiestry” (I miejsce w 2018), Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w  Słupcy (II miejsce w 2018), X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Harmonia Zdrowia i Muzyki” w Solcu Zdroju (I miejsce w 2018), VI Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Ostrawie (II miejsce w 2017), XVII Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych (I miejsce w 2017), Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Belgradzie (czterokrotnie I miejsce w latach 2016-2019). Za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymał stypendium programu „Młoda Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019), stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu” (2017-2019) oraz Stypendium Burmistrza Pruchnika (2015-2018). Pod opieką Funduszu jest od 2019 roku.

Jan Szełęga z Małej Wsi w woj. małopolskim, urodzony w 2006 roku. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 8 lat w Szkole Muzycznej I st. w Wieliczce pod kierunkiem Adama Makowskiego. Od 2017 roku uczy się w klasie Justyny Dawidowicz w Szkole Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych. Jest laureatem m.in.:  XXII Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego „GITARIADA” w Kłodzku (I nagroda ex aequo), VII Orawskiego Konkursu Gitary Klasycznej w Jabłonce (I miejsce), VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego „Gitara Viva” w Kielcach (II miejsce), VI Ogólnopolskiego Przeglądu Gitarowego Szkół Muzycznych „Gitarowe NasTroje” w Warszawie (nagroda specjalna), II International Guitar Competition w Wilnie (II miejsce), III Geneva International Competition (I miejsce). Brał udział w warsztatach gitarowych z Jakubem Kościuszko, Leszkiem Potasińskim, Petrem Saidlem oraz Michałem Nagy, który poprzez dodatkowe lekcje mistrzowskie nieustannie wspiera indywidualny rozwój Jana. Oprócz gitary klasycznej gra również w dwóch szkolnych zespołach – Big Bandzie (na gitarze elektrycznej) oraz w kwintecie „Los Reyes Magos” na gitarze, charrango i guitarronie. Oryginalność tych składów została zauważona i nagrodzona przez jury na kilku konkursach zespołów kameralnych. W roku szkolnym 2018/2019 został stypendystą „Świątnickiej Kuźni Talentów” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne, a w roku szkolnym 2019/2020 stypendystą programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. 

W programie: Brouwer, Chopin, Dowlasz, Mangoré, Pasieczny, Piazzolla, Poulenc, Telemann 

Serdecznie zapraszamy

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom
w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury,
a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach
z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe. 

Partnerzy: Fundacja PZU i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS