...
  • PL   EN

Młodzi Wirtuozi w Zamku Królewskim

Młodzi Wirtuozi w Zamku Królewskim 2560 1707 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Zapraszamy na koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w niedzielę 17 lutego 2019 o godz. 12.00!

Wystąpią znakomici instrumentaliści należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce:

Miłosz Caban z Michałowa, ur. w 2002 roku. Uczeń Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Zespole Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie w klasie akordeonu dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis. Od kilku lat jest uczestnikiem warsztatów akordeonowych w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, gdzie miał możliwość pracować z wybitnymi profesorami: Giorgio Dellarole (Włochy), Veli Kujala (Finlandia), Siemion Schmelkov (Rosja), Raimondas Sviackevicius (Litwa), Klaudiusz Baran (Polska). Najważniejsze osiągnięcia Miłosza z ostatnich 2 lat to: II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym „Accordeons-Nous” w Mons (Belgia), II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Suwałkach, wyróżnienie na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu oraz III miejsce w XVII Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

Gabriel Czerniejewski z Płocka, ur. w 2001 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Płocku pod kierunkiem Eleonory Torbickiej. Od 2014 roku kształci się w klasie Mariusz Tytmana – początkowo w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Płocku, a od 2017 roku, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie. Do jego ostatnich osiągnięć należą: I nagroda i nagroda specjalna Elżbiety Stefańskiej za najlepsze wykonanie utworu Johanna Sebastiana Bacha podczas XV Konkursu Pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego (2018), II nagroda ex aequo (I-szej nie przyznano) podczas Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego EPTA (2018), I miejsce podczas György Ferenczy Piano Competition w Budapeszcie (2017), II nagroda oraz 2 nagrody specjalne (za najlepsze wykonanie mazurka i tańca) w IV Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie (2017). Ponadto jest laureatem konkursów w Suwałkach, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Żyrardowie, Augustowie oraz Ogólnopolskich Przesłuchań CEA. Wielokrotnie otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka za szczególne osiągnięcia artystyczne. W 2015 roku debiutował z Płocką Orkiestrą Symfoniczną, wykonując Koncert fortepianowy g-moll op. 25 Felixa Mendelssohna. W 2018 roku wystąpił na recitalu w Darmstadt, zorganizowanym przez Niemieckie Towarzystwo Chopinowskie oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia, gdzie razem z Aleksandrem Opolskim wykonali Koncert na dwa fortepiany Es-dur K. 365 W. A. Mozarta. Systematycznie uczestniczy w kursach i forach pianistycznych, pracując z wybitnymi pianistami i pedagogami m. in. Tobiasem Kochem, Katarzyną Popową-Zydroń, Ewą Pobłocką, Markiem Toporowskim, Pawłem Skrzypkiem, Czesławem Stańczykiem. W 2018 roku otrzymał Stypendium MKiDN. Pod opieką Funduszu jest od 2016 roku.

Leon Marut z Warszawy, ur. w 2006 roku. Uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Łukasza Błaszczyka i Macieja Przestrzelskiego. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat. Jest laureatem ponad dwudziestu konkursów skrzypcowych, m. in.: Ogólnopolskiego Konkursu Miniatury Skrzypcowej w Warszawie (I miejsce w 2018, 2016 i 2014), Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. G. Bacewicz we Wrocławiu (I miejsce i Złoty Medal w 2018, I miejsce w 2016), Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. J. Kaliszewskiej w Poznaniu (II miejsce w 2018), Przesłuchań CEA w 2017. Brał udział w Zimowej Akademii Muzyki w Lusławicach, Międzynarodowym Kursie Skrzypcowym im. T. Wrońskiego w Nałęczowie, w Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim im. M. Paderewskiego w Wilanowie, a także na kursach w Warszawie i Żerkowie, gdzie kształcił się m. in. w klasie prof. Mariusza Patyry i prof. Łukasza Błaszczyka. Brał udział w warsztatach u dr. Jakuba Jakowicza i prof. Marii Orzechowskiej. W 2017 r. był uczestnikiem kursu improwizacji dyrygowanej prowadzonej przez prof. Krzysztofa Knittla oraz projektu Lusławicka Orkiestra Talentów w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Występował jako solista m. in. w: Teatrze Wielkim w Warszawie (z orkiestrą Sinfonia Viva), Zamku Królewskim w Warszawie, Pałacu PAN w Jabłonnie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Białołęckim Centrum Kultury, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Od 2014 jest stypendystą Wójta Gminy Jabłonna. Jest także wokalistą w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej w Warszawie. W tym sezonie można go usłyszeć w „Czarodziejskim Flecie” W. A. Mozarta. Ponadto występował w Teatrze Narodowym w Warszawie, Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz w Warszawskiej Operze Kameralnej. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

Krzysztof Michalski z Tarnobrzega, ur. w 2003 roku. Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II. st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczął w wieku 6 lat pod kierunkiem Beaty Roman w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Tarnobrzegu. Od 2013 roku kształci się w klasie wiolonczeli prof. dr. hab. Henryka Zarzyckiego. W ciągu ostatnich 3 lat wygrał następujące konkursy: International Competition for Young String Players w Waszyngtonie (2018), Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy Vychytila w Pradze, Konkurs „Talents for Europe” w Dolnym Kubinie (2017), Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (2017), Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy w Sochaczewie (2017), Ogólnopolski Konkurs CEA w Warszawie (2016), Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych ATMA w Zakopanem (2016). Koncertował jako solista m. in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach i Orkiestrą Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie pod batutą F. Paluchowskiego, Orkiestrą Symfoniczną Departamentu Tolima (Kolumbia) pod batutą C. A. Zambrano Rodrigueza, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie pod batutą S. Krawczyńskiego. Od 2015 roku jest solistą i koncertmistrzem Orkiestry Talentów przy Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. W 2017 roku był uczestnikiem kursu muzycznego Morningside Music Bridge w Bostonie, gdzie pracował m. in. z: Andresem Diazem, Lawrencem Lesserem, Na Mulą, Peterem Stumpfem, Johnem Kadzem i Tomaszem Strahlem. Jako kameralista kształcił się pod kierunkiem wybitnych pedagogów takich jak: Agata Szymczewska, Wang Xiaohan czy Shanshan Yao. Jest dwukrotnym stypendystą MKiDN, Małopolskiego Funduszu Stypendialnego „Sapere auso”, podopiecznym fundacji Pro Musica Bona oraz stypendystą programu „Młoda Polska 2017”. Gra na współczesnych kopiach instrumentów M. Goffrillera wykonanych przez J. Pawlikowskiego i W. Topę. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

W programie: Albéniz, Bach, Chopin, Clementi, Dvořák, Krzanowski, Popper, Wieniawski

Serdecznie zapraszamy!

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.