...
  • PL   EN

zdjęcie ilustracyjne

Młodzi Wirtuozi w Zamku Królewskim

Młodzi Wirtuozi w Zamku Królewskim 1200 797 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Niedziela 6 grudnia 2020, godz. 12.00 – Sala Koncertowa – Zamek Królewski w Warszawie.

Ze względu na przepisy wynikające z sytuacji epidemiologicznej informujemy, że koncert w Zamku odbywa się za zamkniętymi drzwiami, bez udziału publiczności.

Relacja z koncertu będzie dostępna na FB.

Wystąpią instrumentaliści należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce:

Amelia Chmielewska – rozpoczęła naukę na wiolonczeli w wieku 7 lat w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, gdzie kształciła się pod okiem Dr Arkadiusza Dobrowolskiego, a następnie Mgr Ewy Kucypery. W roku szkolnym 2019/20 rozpoczęła naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie prof. Rafała Kwiatkowskiego. Obecnie kształci się pod okiem prof. Stanisława Firleja oraz dr Marcina Zdunika. Amelia jest laureatką wielu konkursów krajowych i międzynarodowych min.: III miejsce na XIV Młodzieżowym Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego (Poznań, 2018), II miejsce na XVII Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznych Pro Bohemia (Ostrava/Czechy, 2019), III miejsce na XXIII Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych im. Bohdana Warchala (Dolny Kubin/Słowacja, 2019), nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora XX/XXI wieku na XXIII Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych im. Bohdana Warchala (Dolny Kubin/Słowacja, 2019). W 2018 roku została zaproszona do Skandynawskiej Szkoły Wiolonczeli Jacoba Shawa (Kopenhaga, Dania) oraz uczestniczyła w projekcie Polskiej Orkiestry Młodzieżowej LYO. W marcu 2019 roku zagrała dwa koncerty w ramach festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz w Salonie Muzycznym–Muzeum Feliksa Nowowiejskiego „Willa Wśród Róż”. W styczniu 2020 została zaproszona na Warsztaty Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, które odbywały się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławicach. Brała udział w mistrzowskich kursach prowadzonych przez profesorów: Tomasza Lisieckiego, Tomasza Darocha, Tilmanna Wicka oraz Jacoba Shawa. Jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Gra na współczesnym instrumencie z 2017 roku wykonanym przez Marcina Mazura.

Robert Kwiędacz – jest uczniem klasy 4 II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 7 lat w klasie gitary klasycznej Zbigniewa Woźnego. Obecnie kontynuuje naukę w szkole II stopnia a jego nauczycielem jest dr Paweł Kwaśny. Jest laureatem konkursów międzynarodowych. Najważniejsze osiągniecia Roberta to: 2 miejsce w XX Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Gitarowym im. Czesława Droździewicza-Krynica Zdrój 2020, 1 miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Gitarowym-Katowice 2019, 1 miejsce i Grand Prix w Radomskim Zlocie Gitarowym–Radom 2019, Laureat i Najlepszy Gitarzysta XXIV Słupeckich Spotkań Muzycznych-Słupca 2018, Wyróżnienie w 21. Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Gitarowym-Żory 2018, Wyróżnienie w X Ogólnopolskim Festiwalu Gitarowym-Chełm 2018, III miejsce w International Guitar Festival Rust–Rust (Austria) 2018,Laureat XXIII Słupeckich Spotkań Muzycznych–Słupca 2017, II miejsce oraz Nagroda Specjalna w Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej imienia Fernando Sora–Frydek Mistek (Republika Czeska) 2017, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej „Gitara na Kresach”–Chełm 2017 oraz 2015, Wyróżnienie w XIII Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej Anna Amalia Wettbewerb fur junge Gitarristen–Weimar (Niemcy) 2017, II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej–Bratysława (Słowacja) 2016, Wyróżnienie w XVIII Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej–Trzęsacz, 2015. Od kilku lat uczestniczy w cyklicznych kursach i warsztatach gitarowych. Koncertował min. w Łazienkach Królewskich w Warszawie, Centrum Łowicka w Warszawie oraz Sali Kameralnej im. Marii Fołtyn w ZSM im. Oskara Kolberga w Radomiu. Stypendysta Prezydenta Miasta Radomia w roku szkolnym 2019/2020 oraz stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Mikołaj Seroka – naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku pięciu lat. Obecnie uczy się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im, Zenona Brzewskiego w Warszawie. Jest uczniem prof. Krzysztofa Jabłońskiego-wybitnego polskiego pianisty i pedagoga. W listopadzie 2020 Mikołaj został laureatem pierwszej nagrody na międzynarodowym Rocky Mountain Music Competition w Kanadzie i otrzymał zaproszenie na recital do Toronto w 2021 roku. W październiku 2020 zdobył drugą nagrodę na Kosciuszko Foundation Chopin Piano Competition for Young Pianists w Waszyngtonie, a w publicznym głosowaniu prestiżową nagrodę publiczności. Jest laureatem czołowych nagród na wielu pianistycznych konkursach w kraju i za granicą m.in.: I Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Adama Harasiewicza w Rzeszowie w marcu 2020 roku ( pierwsze miejsce), IX Gorgy Ferenczy Piano Competition w Budapeszcie w listopadzie 2019 roku (trzecie miejsce), XXVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni w maju 2019 (trzecie miejsce oraz dwie nagrody specjalne: nagroda Fundacji im. Gyorga Ferenczyego w Budapeszcie za najlepsze wykonanie Mazurka F. Chopina oraz nagroda Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – koncert w Żelazowej Woli 2 czerwca 2019 roku), V Międzynarodowy Podkarpacki Pianistyczny Konkurs Chopinowski w Rzeszowie w marcu 2019 roku (trzecie miejsce).Mikołaj koncertował w kraju m.in. w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Studiu Koncertowym S-1 Polskiego Radia, w Łazienkach Królewskich i na Zamku Królewskim w Warszawie, w Filharmonii Łódzkiej , w Żelazowej Woli a także za granicą w Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, w Centrum Muzyki Vigyazo Sandor w Budapeszcie, w Maison De La Musique w Martigny w Szwajcarii. Pod opieką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Oliwia Stawicka – uczennica klasy dyplomowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Sawy w Warszawie. Uczestniczka wielu kursów muzycznych z wybitnymi polskimi profesorami. Laureatka konkursów w Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Żywcu, Zielonej Górze, Ostrawie oraz Belgradzie, która jednak uważa, że najważniejsza jest droga, a jej największym sukcesem jest możliwość nauki i rozwijania swoich umiejętności w klasie dr hab. Katarzyny Budnik. Do koncertu oraz dyplomu przygotowują ją także mgr Mateusz Doniec oraz mgr Michał Styczyński. Pod opieka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci od 2020 r.

W programie:

Bach, Chopin, Legnani, Ponse, Prokofiev, Stamitz.

Serdecznie zapraszamy

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom
w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.

Partnerzy: Alior Bank i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS