...
  • PL   EN

Młodzi Wirtuozi w Zamku Królewskim

Młodzi Wirtuozi w Zamku Królewskim 2560 1440 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – niedziela 9 lutego 2020, godz. 12.00 – Sala Koncertowa

Kup bilety

Wystąpią znakomici instrumentaliści należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce:

Marcel Groblewski z Warszawy, urodzony w 2012 roku. Jest uczniem II klasy licealnej ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, gdzie kształci się w grze na skrzypcach pod kierunkiem prof. Jana Staniendy. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich w Lusławicach, Warszawie, Kołobrzegu, Opolu, Nałęczowie, Pucku, Janowcu oraz w Bostonie. W lipcu 2019 roku na XXIII Festiwalu Muzyki Kameralnej we Wrocławiu „Wieczory w Arsenale” zaprezentował solo wraz z Orkiestrą Kameralną Wratislavia – Koncert skrzypcowy C- dur, J. Haydna. Dwukrotnie został zaproszony do solowych występów koncertowych w salach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W styczniu 2019 roku zagrał na dużej scenie koncertowej NOSPR w ramach Symfonicznego Koncertu Edukacyjnego – Koncert potrójny C- dur op. 56 Ludwiga Van Beethovena, III cześć. W czerwcu 2018 roku na scenie kameralnej NOSPR wraz z zespołem kameralnym zaprezentował trio fortepianowe c-moll op.1 nr 3, część I, Ludwiga van Beethoven oraz trio fortepianowe e-moll op.90 część I, Antonín Dvořák. Marcel jest laureatem wielu konkursów, m.in.: 42 Ogólnopolskiego Konkursu Bachowskiego w Zielonej Górze (2019, II miejsce), XVIII i XVII Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach (2018, nagroda specjalna oraz 2017, I miejsce), Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (2019, wyróżnienie), Ogólnopolskiego Festiwalu Skrzypcowego im. Ludomira Różyckiego w Kielcach (2018, Grand Prix, I miejsce), XIV Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku (2018, II miejsce), Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych CEA w Toruniu (2018, III miejsce), II Międzynarodowego Konkursu Nałęczów & Skrzypce (2017, I miejsce), XVII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Janko Muzykant” (2017, III miejsce) . W roku szkolnym 2018/2019 został Stypendystą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Marcel jest w Programie Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2019 roku.

Katarzyna Kacprzak z Radomia, urodzona w 2004 roku. Jest uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Radomiu. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 7 lat pod okiem prof. Arkadiusza Dobrowolskiego. Od trzech lat kontynuuje naukę u pani prof. Magdaleny Bojanowicz w Warszawie. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych i krajowych kursach wiolonczelowych. Podczas dotychczasowej nauki w szkole odniosła wiele sukcesów artystycznych. Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów w Polsce, Chorwacji , Węgrzech, Austrii, Czechach i Słowacji. W wieku 11 lat debiutowała z Litewską Orkiestrą Kameralną wykonując Koncert a-moll RV 422 Antonio Vivaldiego podczas International Festiwal of Young Musicinas Kaunas w Kownie. Uczestniczyła w projekcie „Lusławicka Orkiestra Talentów”, który odbywa się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, jak również Młodzieżowej Akademii Muzyki w Akademii Muzycznej w Łodzi. W 2016 roku Kasia zagrała jako solistka Koncert a-moll RV 422 Antonio Vivaldiego z Radomską Orkiestrą Kameralną. Obecnie uczestniczy w projekcie Penderecki Youth Orchestra i przygotowuje się do koncertu w Sinfonii Varsovia, w którym wystąpi jako solistka. W 2015 roku była stypendystką XII edycji konkursu Młoda Polska. Była również stypendystką Fundacji Polish Orphans Charity, Fundacji Fabryki Marzeń i Fundacji Sinfonia Varsovia. Otrzymała stypendium i dwie nagrody Prezydenta Miasta Radomia. Katarzyna jest w Programie Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2019 roku.

Filip Gołdanowski z Warszawy, urodzony w 2008 roku. Naukę gry na fortepianie oraz podstaw zapisu nutowego rozpoczął mając 7 lat pod kierunkiem pani Joanny Urbańskiej. W tym okresie powstały jego pierwsze kompozycje na fortepian. Kolejnym nauczycielem gry na fortepianie był pan Filip Zaborowski. Od stycznia 2018 r. kształci się pod kierunkiem pani dr Anny Marii Huszczy. Swoje zainteresowania i pasje muzyczne rozwija i kształci u boku pana Konrada Jelińskiego. W 2019 roku był uczestnikiem warsztatów kompozytorskich organizowanych w Ełku przez panią Żanetę Rydzewską. Debiutował jako kompozytor 14 kwietnia 2019 roku w czasie koncertu na Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, podczas którego zagrał swoje Cztery preludia na fortepian. Kolejne kompozycje: Miniatury na fortepian oraz FOR KOS miały swoje prawykonanie podczas koncertu na UMFC w styczniu 2020 r.

W swoim dorobku kompozytorskim ma kilkadziesiąt pozycji. Najważniejsze to:
– De profundis na organy hammonda solo • 2019
– Trzy pieśni na sopran z fortepianem akompaniującym • 2019
– Miniatury na fortepian • 2019-2020
– Koncert na fortepian i orkiestrę nr 1 • 2019
– Cztery preludia na fortepian • 2019
– FOR KOS… postludium na fortepian • 2019

Filip jest w Programie Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2019 roku.

Mikołaj Wańkowicz z Jodłówki w woj. podkarpackim, urodzony w 2004 roku. Naukę gry na akordeonie rozpoczął w wieku 8 lat w Niepaństwowej Szkole Muzycznej w Pruchniku. W latach 2015-2016 uczęszczał do Szkoły Muzycznej I st. w Kańczudze. Od 2016 kontynuował naukę w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Pruchniku, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 2018. Obecnie kształci się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu. Od początku edukacji jego nauczycielem jest Krzysztof Bury. Mikołaj jest laureatem m.in.: VI Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Le Mont Dore we Francji (I miejsce w 2019), II Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Solcu Kujawskim (I miejsce w 2018), Art Duo International Music Festival w Wiedniu (I miejsce w 2017), XX Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych w Sanoku (II miejsce w 2018), XXIV Mławskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Od solisty do orkiestry” (I miejsce w 2018), Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w Słupcy (II miejsce w 2018), X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Harmonia Zdrowia i Muzyki” w Solcu Zdroju (I miejsce w 2018), VI Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Ostrawie (II miejsce w 2017), XVII Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych (I miejsce w 2017), Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Belgradzie (czterokrotnie I miejsce w latach 2016-2019). Za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymał stypendium programu „Młoda Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019), stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu” (2017-2019) oraz Stypendium Burmistrza Pruchnika (2015-2018). Mikołaj jest w Programie Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest od 2019 roku.

W programie koncertu: Bach, Bacewicz, Paganini, Popper, Telemann

Serdecznie zapraszamy!

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.

Partnerzy koncertu: Alior Bank i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS