...
  • PL   EN

Młodzi Wirtuozi w Zamku Królewskim

Młodzi Wirtuozi w Zamku Królewskim 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci niedziela 12 stycznia 2020, godz. 12.00Sala Koncertowa – Zamek Królewski w Warszawie.

Wystąpią znakomici instrumentaliści należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia  w Polsce:

Emilia Waleska

Emilia Waleska z Gdyni, urodzona w 2001 roku. Naukę gry na kontrabasie rozpoczęła  w 2016 roku w Szkole Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni pod kierunkiem Jadwigi Moskal, u której uczy się nadal. Od bieżącego roku szkolnego kształci się również u Klaudii Karbowiak. Ponadto, w 2018 roku, Emilia rozpoczęła naukę w klasie fortepianu Andrzeja Siarkiewicza. Jest laureatką Konkursu Kontrabasowego im. Bonawentury Nancki w Bielsku–Białej, Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Smyczkowych w Elblągu, Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. Wiktora Gadzińskiego w Katowicach, a także ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzyki kameralnej. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach muzycznych pod kierunkiem profesorów, takich jak: Miloslav Jelínek, Jörg Linowitzki, Irena Olkiewicz, Gjorgji Cincievski, Andrzej Jekiełek. Pod opieką Funduszu jest od 2019 roku.

Szymon Lizak

Szymon Lizak urodzony w 2001 roku w Rzeszowie. Naukę gry na saksofonie rozpoczął w wieku 11 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Leżajsku pod kierunkiem Wiesława Wojtasa. Od 2015 roku jest uczniem Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Krośnie w klasie Jarosława Seredy. W 2019 został laureatem m.in.: IV Międzynarodowego Konkursu  Instrumentów Dętych „Finalis” w Białymstoku (II miejsce), II Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych im. B. Strawy i F. Krzemińskiego w Lublinie (Grand Prix), XII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku (I miejsce), III Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych Drewnianych w Błażowej  (II miejsce), International Music Competition w Belgradzie (I miejsce) , V Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza (I miejsce). Występował dotychczas m.in. na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (podczas kongresów saksofonowych), Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, jak również z Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. W. Lutosławskiego czy Orkiestrą Symfoniczą Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Swoje umiejętności doskonalił na licznych kursach muzycznych pod kierunkiem wybitnych profesorów, takich jak: P. Gusnar, B. Duś, L. Mlekuch, G. Tuodor, J.P. Luna Agudo, J. Joka, W. Spodymek, Ł. Wójcicki, M. Jakubska-Szymiec, J. Schulte-Bunert, A. Fateyeva, J. Laran, S. Kolesov. Jest stypendystą Programu „Nie zgubić talentu” Zarządu Województwa Podkaprackiego w Rzeszowie (2018 i 2019) oraz Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Krosna. Pod opieką Funduszu pozostaje od 2018 roku.

Opolski

Aleksander Opolski z Warszawy, urodzony w 2002 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 6 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Warszawie pod kierunkiem prof. Filomeny Dziedzic. W 2014 roku ukończył szkołę muzyczną I st. z oceną celującą. Obecnie jest uczniem sekcji fortepianu na Wydziale Instrumentalnym w Państwowej Szkole Muzycznej II st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Zofii Antes. Bierze aktywny udział w krajowych i międzynarodowych warsztatach pianistycznych oraz w koncertach utalentowanej młodzieży. Równolegle jest także uczniem 21. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych. W 2016 roku był najmłodszym wyróżnionym finalistą konkursu pianistycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego w Płocku. W maju 2017 roku wystąpił z recitalem w Studiu im. Witolda Lutosławskiego w ramach festiwalu muzycznego Trzy Cztery. W marcu 2019 roku był najmłodszym w swojej kategorii laureatem I Międzynarodowego V Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Turznie, na którym zdobył III miejsce i zaproszenie do Carnegie Hall. W kwietniu 2019 roku zdobył III nagrodę (w kategorii do 21 roku życia) w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Merci Maestro w Brukseli. W maju tego samego roku został laureatem I miejsca w VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Maurycego Moszkowskiego w Kielcach, gdzie otrzymał także nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu patrona konkursu i zaproszenie na koncert z orkiestrą w Danii. Pod opieką Funduszu jest od 2019 roku.

Witold Zyga

Witold Zyga z Warszawy, urodzony w 2006 roku. Uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Zespole Szkół nr 74 w Warszawie – Rembertowie w klasie akordeonu Jacka Małachowskiego. Grę na instrumencie rozpoczął w wieku 6 lat. Od 2016 roku bierze udział w wakacyjnych międzynarodowych warsztatach akordeonowych organizowanych przez Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, gdzie pracował pod kierunkiem takich profesorów jak: Klaudiusz Baran,  Raimondas Sviackevicius, Giorgio Dellarole, Semion Schmelkov, Veli Kujala, Vladimir Blagojević, Sergey Osokin, Eneasz Kubit, Rafał Grząka i Grzegorz Palus. W 2018 i 2019 brał również udział w Beskidzkich Warsztatach Akordeonowych w Ślemieniu, gdzie kształcił się pod kierunkiem następujących pedagogów: Joachima Pichury, Jerzego Mądrawskiego, Lilianny Bochen, Piotr Chołołowicza i Wojciecha Golca. Witold jest laureatem m.in.: 44. Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Puli w Chorwacji (II nagroda w 2019), Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego im. prof. Mirosława Niziurskiego w Kielcach (II miejsce w 2019),  Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego w Słupcy (II miejsce w 2019, I – w 2018), XX Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych „Sanok 2018” (III nagroda), Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Harmonia Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka w Sochaczewie (laureat w latach 2017-2019). Pod opieką Funduszu jest od 2019 roku.

W programie m.in.: Bach, Bottesini, Bozza, Chopin, Dragonetti, Gubajdulina, Moszkowski, Waignein

Serdecznie zapraszamy!

Koncert KFnrD

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom  
w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury,  a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach  z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.