...
  • PL   EN

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – niedziela 26 maja 2019, godz. 12.00 – Pałac na Wyspie, Muzeum Łazienki Królewskie

Wystąpią znakomici instrumentaliści należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce:

Julia Charmuszko z Gdańska, urodzona w 2004 roku. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie Jolanty Mikołajczyk, u której uczy się do chwili obecnej. Jest laureatką m. in.: Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Smyczkowych w Elblągu, VIII Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. prof. M. Ławrynowicza w Płocku, XVI Międzynarodowego Konkursu „Młody Paganini” w Legnicy, 21. Międzynarodowego Konkursu „Talents for Europe” w Dolnym Kubinie, X Ogólnopolskich Spotkań Skrzypcowych im. M. Ławrynowicza w Płocku, V i VI Grudziądzkiego Konkursu Skrzypcowego im. P. Janowskiego, Ogólnopolskiego Konkursu dla skrzypków i altowiolistów w ramach Festiwalu im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu, VI i VII Włocławskich Spotkań Skrzypcowych „Klasycy Wiedeńscy”. Odnosi również sukcesy w dziedzinie kameralistyki, która jest dla niej równie ważna jak gra solowa. Kwartet skrzypcowy z jej udziałem został nagrodzony m. in. w Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy, XIII Festiwalu Zespołów Kameralnych w Sierpcu i IV Polsko-Niemieckim Konkursie Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych w Żarach. Julia występowała m. in.: w Ratuszu Staromiejskim i Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, w Sali Balowej Zamku w Łańcucie, w Zamku Królewskim i Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Kościele św. Andrzeja Boboli oraz w Dworku Sierakowskich w Sopocie, a także za granicą – w Hommersum (Holandia) i w Goch (Niemcy). Regularnie doskonali swoje umiejętności podczas Zimowej Akademii Muzyki w Lusławicach i Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie, a jako wyróżniona ich uczestniczka, także w Gocher Streicher Akademie w Niemczech, pracując w czasie tych kursów i akademii pod kierunkiem profesora Andrzeja Gębskiego. Dwukrotnie otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, a w bieżącym roku również Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin”. Od 2016 roku jest pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Maciej Kasperek z Warszawy, urodzony w 2003 roku. Naukę gry na flecie rozpoczął w wieku 7 lat w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie w klasie Beaty Klatki, a od 4 klasy uczy się pod kierunkiem Beaty Kierzkowskiej. Obecnie uczęszcza do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie. Jest laureatem wielu konkursów w kraju i za granicą. W roku 2019 zdobył III nagrodę w V Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Bielsku-Białej oraz II nagrodę na XVIII Ogólnopolskim Wiosennym Festiwalu Fletowym. W 2018 został kolejno laureatem Grand Prix w XXV Śląskim Konkursie Instrumentów Dętych w Dąbrowie Górniczej, laureatem II nagrody (będąc jednocześnie najmłodszym uczestnikiem w swojej grupie) Festiwalu Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Kielcach, laureatem II nagrody (zdobywając najwyższą punktację wśród polskich uczestników w swojej grupie wiekowej) XVI Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych w Ostravie (Czechy), laureatem III nagrody (najwyższa punktacja wśród flecistów) VIII Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej „Srebrna Szybka” w Krakowie, laureatem II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Fletowego im. Mariana Katarzyńskiego w Katowicach, laureatem III nagrody na XVI Konkursie Muzyki Współczesnej w Płocku. Zdobył też wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie CEA Zespołów Kameralnych w Toruniu. W 2017 został laureatem I miejsca, zdobył złoty medal oraz nagrodę specjalną (dla najlepszego flecisty we wszystkich kategoriach wiekowych) w II Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych „Finalis” w Białymstoku. W roku 2018 otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2017/2018 oraz został stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Filip Pacześny z Konina, urodzony w 2006 roku. Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie w klasie fortepianu Danuty Gościńskiej. Naukę gry na instrumencie rozpoczął w wieku 5 lat. Jest laureatem m. in.: Konkursu „Amadeus” w Brnie (I nagroda), Konkursu „Piano Talents” w Mediolanie (I nagroda), Turnieju im. H. Czerny-Stefańskiej w Żaganiu (I nagroda), Europejskiego Konkursu Młodych Pianistów w Zielonej Górze (I nagroda), Międzynarodowego Konkursu im. W. Lutosławskiego Zambrowie (II nagroda), IV Festiwalu im. A. Szeluty w Słupcy (I nagroda), XX Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Koninie (III nagroda), Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim (III nagroda), Międzynarodowego Chopinowskiego Konkursu Pianistycznego w Turznie (II nagroda), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Broumovska Klavesa” w Broumov (II nagroda). Filip występował w Zamku Królewskim w Warszawie, w zespole pałacowym w Sannikach, dworku Lutosławskich w Drozdowie, pałacu Bronikowskich w Żychlinie k. Konina, a także w konińskiej farze podczas VIII Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyczne Przestrzenie”, którego dyrektorem artystycznym jest Janusz Wawrowski. Występował również w Holandii i Niemczech. Brał udział w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pedagogów z Chin, Rosji, Niemiec, Austrii (w ramach Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego w Aachen w 2018) oraz w czteroletnim programie „Muzyka Naszych Czasów”, uruchomionym przez Stowarzyszenie Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

Jeremi Tabęcki z Warszawy, urodzony w 2005 roku. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. Grę na klarnecie rozpoczął w wieku 6 lat pod kierunkiem Doroty Żołnacz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, obecnie kontynuuje naukę w drugim stopniu tej szkoły. Jest laureatem I nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach, między innymi w Konkursie „Pro Bohemia” w Ostrawie (Czechy), Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie i Konkursie „Drewno dla najmłodszych” w Dąbrowie Górniczej. Od 5 lat jest członkiem tria fortepianowego, z którym również zdobył wiele nagród, w tym Grand Prix podczas konkursów kameralnych w Gdańsku, Sierpcu i Sochaczewie. Jako solista Jeremi występował także z Orkiestrą Kameralną w Elblągu na koncertach dla młodzieży oraz z orkiestrą Sinfonia Baltica w Słupsku. Brał udział w kursach i warsztatach klarnetowych prowadzonych przez Jana Jakuba Bokuna, Arkadiusza Adamskiego i Romana Widaszka. Od 2018 roku jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

W programie: Bach, Cavallini, Chaminade, Chopin, Mercadante, Szymanowski, Telemann, Vieuxtemps, Williams

Serdecznie zapraszamy!

Bilety do nabycia w kasach Muzeum Łazienki Królewskie

Koncert sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.