...
  • PL   EN

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich 2560 1707 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci


Koncert stypendystów programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – niedziela 28 kwietnia 2019, godz. 12.00 – Pałac na Wyspie, Muzeum Łazienki Królewskie

Wystąpią znakomici instrumentaliści należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce:

Weronika Barbachowska z Sulejówka, urodzona w 2008 roku w Warszawie. Pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 6 lat w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie pod kierunkiem Anny Skibińskiej-Haponiuk. Jest laureatką pierwszych nagród w: Międzynarodowym Konkursie im. Jana Vychitila w Pradze, Międzynarodowym Konkursie im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach, Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych im. Zdzisławy Wojciechowskiej w Bydgoszczy, Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym w Sochaczewie, Konkursie Miniatury Wiolonczelowej im. L. Szymłowskiego w Warszawie, Ogólnopolskim Konkursie „Młody Polski Wiolonczelista” w Bochni. Jako laureatka pierwszej nagrody w konkursie „Duettino” dwukrotnie występowała podczas koncertów dla dzieci w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Swoje umiejętności doskonaliła także na warsztatach pod kierunkiem prof. Tomasza Strahla, prof. Andrzeja Zielińskiego, prof. Kazimierza Michalika. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

Jakub Siemieniewicz z Ełku, urodzony w 2005 roku. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. W. Szafera i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku. Gry na gitarze uczy się pod kierunkiem Wojciecha Popielarza. Jest laureatem VII Międzyszkolnych Spotkań Gitarzystów w Ełku (II miejsce solo i I w kategorii zespołów w 2019), XI Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego w Zambrowie (II miejsce solo i w duecie w 2018), XI Międzynarodowego Konkursu „Renesans Gitary” w Gomlu na Białorusi (III miejsce w kategorii wykonawczej i kompozytorskiej w 2016), Ogólnopolskiego Konkursu w Tczewie (2016 i 2017), Regionalnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej Uczniów Klas Gitary i Zespołów Gitarowych Szkół Muzycznych I st. w (wyróżnienie w 2016), I Międzynarodowego Konkursu Gitary Dziecięcej i Młodzieżowej Muzyki Rosyjskiej w Kaliningradzie (II miejsce w kategorii orkiestrowej i I w duecie w 2015). Jakub ponadto komponuje. Zdobył I nagrody w Szkolnym Konkursie Kompozytorskim w latach 2016-2018, a jego kompozycja została zakwalifikowana do 29 najlepszych prac podczas prestiżowego konkursu w Rust w Austrii. W 2019 uzyskał Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Ełku. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

Alicja Furmańczyk z Poznania, urodzona w 2005 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 6 lat pod kierunkiem Marka Gidaszewskiego, u którego kształci się do dziś. W latach 2012–2018 była uczennicą Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego. Obecnie uczęszcza do Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M Karłowicza. Mimo młodego wieku jest laureatką kilkudziesięciu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m. in.: V Festiwalu Pianistycznego im. A. Szeluty w Słupcy (II nagroda w 2019), IV Paris International Music Competition (I nagroda w 2019), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Trzcianie (I nagroda w 2018), IX International Music Competition w Belgradzie (I nagroda w 2018), XIX Gorzowskiego Konkursu Pianistycznego „Muzyka polska i nie tylko…” (I nagroda w 2018), XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Goerlitz (III nagroda w 2017), III Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży pod Honorowym Patronatem Rafała Blechacza w Nakle nad Notecią (I nagroda i nagroda specjalna dla największej osobowości artystycznej w 2016). Swoje umiejętności rozwija pod kierunkiem wybitnych pedagogów na kursach mistrzowskich (np. w Toruniu, Gnieźnie, Nowym Sączu). Alicja jest stypendystką Stowarzyszenia Przyjaciół Młodego Artysty „Puer Docilis” i Akademii Talentów Enea. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

Roksana Goplańska urodzona w 2003 roku w Opolu. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu, gdzie kontynuuje naukę w klasie Renaty Gajownik i Janusza Gajownika. Jest laureatką wielu konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m. in.: Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini” w Legnicy (I nagroda w 2018), Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu na Skrzypce Solo im. T Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim (I nagroda w 2018), II Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. J. Kaliszewskiej w Poznaniu (II nagroda w 2017), Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini” w Legnicy (III nagroda w 2017), Ogólnopolskiego Konkursu Bachowskiego im. S. Hajzera w Zielonej Górze (I nagroda w 2017 i 2015), Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Szkół Muzycznych I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu (II nagroda w 2016 i 2014), IX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „ Schloss Zell an der Pram” w Austrii (Grand Prix w 2015). Roksana koncertowała jako solistka z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Opolskiej i Młodzieżową Orkiestrą Opole-Poczdam. Występowała także w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Centrum Paderewskiego podczas Tygodnia Talentów oraz w Zamku Królewskim w Warszawie. Swoje umiejętności doskonaliła na wielu kursach i warsztatach muzycznych. Pracowała pod kierunkiem prof. M. Baranowskiego, prof. W. Kwaśnego, prof. K. Jakowicza, prof. S. Tarary (Szwajcaria), prof. H. Zack’a (Niemcy). Brała udział w projekcie Lusławickiej Orkiestry Talentów w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Jest tegoroczną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wielokrotną stypendystką Prezydenta Miasta Opola oraz laureatką programu stypendialnego „Marszałkowskie Talenty” Marszałka Województwa Opolskiego. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

W programie: Bach, Chopin, Czajkowski, Górecki, Kilar, Paderewski, Popielarz, Saint-Saëns, Sor, Tárrega, Wiłkomirski

Serdecznie zapraszamy

Bilety do nabycia w kasach Muzeum Łazienki Królewskie

Koncert sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe. Szersza informacja o Funduszu dostępna jest na stronie internetowej www.fundusz.org