...
  • PL   EN

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich 1500 1000 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Koncert stypendystów programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – niedziela 24 marca 2019, godz. 12.00 – Pałac na Wyspie – Muzeum Łazienki Królewskie

Wystąpią znakomici instrumentaliści należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce:


Amelia Bryl z Olsztyna, urodzona w 2006 roku. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 6 lat. Obecnie uczy się w klasie Krzysztofa Koziatka w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie. Jest laureatką m. in.: IV Ogólnopolskiego Konkursu Miniatury Wiolonczelowej im. L. Szymłowskiego w Warszawie (I miejsce w 2018, 2017 i 2016), VII Ogólnopolskich Spotkań Młodych  Wiolonczelistów wiolonczELKa w Ełku (I miejsce oraz nagroda specjalna w 2018), VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego w Sochaczewie (II miejsce w 2017), konkursu „Mali dziś, wielcy jutro” w Białymstoku (I miejsce w 2015). Amelia grała w grupie Cellofuny i od pięciu lat współtworzy kwartet, który zwyciężył m. in. w VI Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej Brodnica Ensemble (2018), Jesiennych Konfrontacjach Zespołów Kameralnych PSM I i II st. w Inowrocławiu (2017), XIV Sochaczewskich Spotkaniach Kameralnych PSM I i II st. (2016), I Międzynarodowym Konkursie Zespołów Instrumentalnych i Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku (2016). Brała udział w licznych koncertach charytatywnych, m. in. w Szpitalu Dziecięcym oraz Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie. Ponadto występowała w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Amelia była w roku 2016 uczestnikiem Lusławickiej Orkiestry Talentów, projekcie realizowanym przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, co poczytuje sobie za największy z dotychczasowych sukcesów. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

Wojciech Mizera z miejscowości Chromiec w woj. wielkopolskim, urodzony w 2000 roku. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 11 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Jarocinie. Obecnie jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu w klasie dr. Bartłomieja Marusika. Jest laureatem ponad 35 konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych jako solista i kameralista m. in. w Polsce, Austrii, Czechach czy Słowacji. Występował na różnych festiwalach poświęconych muzyce gitarowej np. na Festiwalu Polska Akademia Gitary i Letnich Warsztatach Gitarowych w Jedlinie-Zdroju. Wojciech jest dwukrotnym stypendystą Prezydenta Miasta Poznania. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

Zuzanna Moskwik z Warszawy, urodzona w 2001 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w ZPSM nr 4 im K. Szymanowskiego w Warszawie, gdzie pracuje pod kierunkiem prof. Wilii Ochockiej-Janusz. Do jej ważniejszych osiągnięć należą: III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „od Bacha do Szymanowskiego” w Warszawie (2017),  II miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Mistrz Klawiatury” w Warszawie (2017), III miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Kaunas Sonorum” w Kownie (2017), Grand Prix i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu kompozytora narodowego w I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Primavera” w Rydze (2017), III miejsce w XX Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie (2018), I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Młodych Indywidualności im. T. Paciorkiewicza w Sierpcu (2018), I miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim (2018). Zuzanna występowała m. in. w: Filharmonii Narodowej, Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, Łazienkach Królewskich, Atmie, w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Pałacu w Jabłonnie i na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W 2011 wykonała „Koncert dla małych rąk” F. Rybickiego z Orkiestrą Symfoniczną ZPSM nr 4 pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego w Studio S-1 Polskiego Radia, oraz – w siedzibie NOSPR w Katowicach – „Koncert potrójny” Beethovena z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Marka Wroniszewskiego. W roku 2013 Zuzanna brała udział w nagraniu płyty promującej ZPSM nr 4 –  „The best of Szymanowski Music School”. Występowała również w Finlandii, Szwajcarii, na Litwie i Łotwie. Uczestniczyła w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Edwarda Wolanina (2012), prof. Carlo Grante (2014), prof. Bronisławę Kawallę (2015), prof. Marka Toporowskiego (2016), prof. Giacomo Battarino (2016), prof. Janusza Olejniczaka (2017, 2018), prof. Wojciecha Świtałę (2013, 2016,2017, 2018), prof. Grzegorza Skrobińskiego (2018, 2019), prof. Elżbietę Tarnawską (2016, 2019) oraz prof. Joannę Ławrynowicz-Just (2016, 2019). Od 2012 roku otrzymuje szkolne stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce. W 2018 roku została stypendystką Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia artystyczne, a w 2019 zdobyła stypendium Programu „Młoda Polska” Narodowego Centrum Kultury. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

Agnieszka Wojtowicz z Poznania, urodzona w 2000 roku. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat. Uczy się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. M. Karłowicza pod kierunkiem dr Kariny Gidaszewskiej. Brała udział w ponad 50 konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, podczas których zdobyła wiele nagród. Do jej największych osiągnięć należą: I miejsce podczas International Association of Art “The Muse” w Atenach (2018), I miejsce w VIII International Music Competition w Belgradzie (2016, 2018), III miejsce w Ogólnopolskim Cieszyńskim Konkursie Skrzypcowym (2018), I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Talenty Skrzypcowe” w Poznaniu (2018), I miejsce podczas Ogólnopolskiego  Młodzieżowego Konkursu Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (2015), II miejsce w III Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków w Krakowie (2015). W 2017 roku zdobyła I nagrodę w konkursie Golden Classical Music Awards International Competition w Nowym Jorku i została zaproszona na recital do Carnegie Hall. Agnieszka uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich m. in. w ramach Zimowej Akademii Muzyki w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Jest laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2014). Od 2014 roku jest stypendystką Miasta Luboń, wielokrotnie otrzymała Nagrodę Miasta Poznania, ponadto jest stypendystką MKiDN (2018). Pod opieką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci pozostaje od 2017 roku.

W programie m. in.: Bacewicz, Bach, Chopin, Głazunow, Ginastera, Henze, Monn, Szeluto, Szymanowski


Serdecznie zapraszamy

Bilety do nabycia w kasach Muzeum Łazienki Królewskie

Koncert sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.