...
  • PL   EN

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich 567 378 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Koncert stypendystów programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci niedziela 3 lutego 2019, godz. 12.00, Pałac na Wyspie, Muzeum Łazienki Królewskie

Wystąpią znakomici instrumentaliści należący do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce:

Jan Markowski ze Skarżyska-Kamiennej, ur. w 2002 roku. Naukę grę na gitarze klasycznej rozpoczął w wieku 7 lat. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Z. Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej, którą ukończył z wyróżnieniem w klasie Włodzimierza Sojki. Obecnie uczy się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. L. Różyckiego w Kielcach pod kierunkiem Alicji Kociuby. Jest laureatem ponad 40 konkursów gitarowych, m. in. Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego „Cithara Ignea” w Żorach (2018) oraz Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. C. Droździewicza w Krynicy-Zdroju (2018). W 2013 roku wystąpił na Festiwalu J. Kiepury w Krynicy-Zdroju oraz Wrocławskim Festiwalu „Gitara+”. Koncertował w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, w tym dwukrotnie w ramach festiwalu „Emanacje”. W 2014 roku wziął udział w Festiwalu im. K. Jamroz w Busku-Zdroju oraz w Piskich Spotkaniach z Muzyką Klasyczną. Pięciokrotnie występował w Zamku Królewskim w Warszawie na koncertach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, a także z okazji wernisażu galerii obrazu El Greco (2014) i wernisażu wystawy „Portrety artystów w grafice” (2015). Grał w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach podczas uroczystości wręczania nagród „Świętokrzyska Victoria” oraz „Talenty Świętokrzyskie”. Ponadto występował podczas obchodów święta Służby Cywilnej Mazowieckiego Garnizonu Policji w Radomiu, podczas obchodów Święta Edukacji Narodowej w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz w Muzeum Narodowym w Kielcach i Pińczowie, Polskim Związku Niewidomych w Kielcach, Pałacyku Zielińskich w Kielcach oraz Pałacyku w Śmiłowie. Jan regularnie bierze udział w koncertach charytatywnych Fundacji „Daj Szansę” w Skarżysku-Kamiennej. Jest stypendystą Fundacji „Daj Szansę”, Fundacji im. Agi Skrobackiej „Wiatr w Żagle” w Kielcach. Trzykrotnie odebrał nagrodę „Talenty Świętokrzyskie” z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (2013, 2015 i 2018). W latach 2014-2017 był stypendystą Fundacji Teresy Sahakian, działającej przy Zamku Królewskim w Warszawie. Pod opieką Funduszu był w latach 2012-2016 i jest ponownie od 2018.

Piotr Czerwiński z Gdańska, ur. w 2004 roku. Uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie fortepianu dr hab. Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej. Do jego najważniejszych osiągnięć należą: I nagroda, Nagroda Fundacji im. Gyorgy’a Ferenczy’ego za najlepsze wykonanie mazurka Fryderyka Chopina, Nagroda NIFC (koncert w Żelazowej Woli) i Nagroda Fundacji im. Gyorgy’a Ferenczy’ego (koncert na Węgrzech) w XXV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni (2017), I nagroda i nagroda specjalna dla najbardziej obiecującego uczestnika konkursu w V Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów w Rydze (2016), I nagroda i nagroda specjalna za interpretację Fantaisie-Impromptu cis-moll op. 66 F. Chopina w XLVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Virtuosi per Musica di Pianoforte” w Usti nad Łabą (2015), I nagroda i nagroda Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi za najlepsze wykonanie utworu F. Chopina w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. W. Kędry w Łodzi (2018), I nagroda i nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu polskiego na XIV Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku (2018), III miejsce na XX Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Koninie (2018). Brał udział w wielu prestiżowych koncertach, m. in. w Rydze (z Ryskim Kwartetem Smyczkowym „3+1”), siedzibie Filharmonii Czeskiej – Rudolfinum w Pradze, Maglod i Budapeszcie oraz konserwatoriach muzycznych w Logrono i Pamplonie. Koncertował w Poznaniu (XL Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”), Gdańsku (Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych oraz koncert z cyklu „Chopin nad wodami Motławy” w Filharmonii Bałtyckiej), Łodzi (Estrada Młodych), Żelazowej Woli oraz Warszawie – w Zamku Królewskim, Mazowieckim Instytucie Kultury, UMFC i Łazienkach Królewskich. Otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2017/2018, a także Stypendium oraz Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego. Jest stypendystą XV i XVI edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci był w roku szkolnym 2015/2016 i jest ponowie od 2017.

Władysław Lech z Książenic, urodzony w 2000 roku. Naukę gry na klarnecie rozpoczął w wieku 7 lat w Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, w klasie Jerzego Czyrana, pod którego kierunkiem kształci się po dziś dzień. Jest laureatem m. in.: Międzynarodowego Konkursu „Instrumenty Dęte” w Jastrzębiu Zdroju, Festiwalu Klarnetowego w Piotrkowie Trybunalskim, Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych w Lublinie, Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego w Szczecinie i Przesłuchań Zespołów Kameralnych Centrum Edukacji Artystycznej. W ostatnim czasie wziął udział w trasie koncertowej z Polską Orkiestrą Młodzieżową Lutosławski Youth Orchestra, w której wykonywał partię pierwszego klarnetu. Ponadto został przyjęty na studia do Royal Academy of Music w Londynie do klasy prof. Timothy’ego Linesa. Pod opieką Funduszu jest od 2015 roku.

Szymon Drabiński ze Zduńskiej Woli, ur. w 2001 roku. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Zduńskiej Woli w klasie fortepianu Marcina Szczerby. Obecnie jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie prof. Karola Radziwonowicza. Jest laureatem m. in.: II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Pabianicach (2016), I nagrody oraz nagrody specjalnej w Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym w Żaganiu (2016), I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Poznaniu (2017), II nagrody oraz nagrody Instytutu Fryderyka Chopina w XXV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Szafarni (2017), II nagrody oraz nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie utworu C. Debussy’ego w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej dla Szkół Muzycznych II st. „Wokół Debussy’ego” w Krakowie (2018), I nagrody na XV Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II st. „Sierpecka Jesień Kameralna 2018”. Był uczestnikiem warsztatów pianistycznych we Wrocławiu, Szczecinku, Krynicy, Tomaszowie Lubelskim, Opolu, Łańcucie. Podczas kursów pracował pod kierunkiem takich profesorów, jak: Andrzej Jasiński, Wojciech Świtała, Andrzej Tatarski, Olga Rusina, Edward Wolanin, Olga Łazarska, Alicja Fiderkiewicz, Roman Salyutov, a przede wszystkim Karol Radziwonowicz. Wielokrotnie występował w Żelazowej Woli, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Opolskiej i Pałacu w Łańcucie. Grał recitale fortepianowe dla Artystów Weteranów Scen Polskich, występował podczas wieczorów muzycznych – VI i VII Edycji Koncertów Urodzinowych Fryderyka Chopina. We wrześniu 2018 roku wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Young Prague”. Cyklicznie bierze udział w koncertach charytatywnych, których celem jest pomoc finansowa dla uzdolnionej muzycznie młodzieży. Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Fundacji Osińskich-Orłowskich. Pod opieką Funduszu jest od 2018 roku.

W programie m. in.: Azevedo, Chopin, Dyens, Liszt, Mann, Mozart, Reger, Szymanowski

Serdecznie zapraszamy!

Bilety do nabycia w kasach Muzeum Łazienki Królewskie.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.

Koncert sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.