...
  • PL   EN

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich

Młodzi Wirtuozi w Łazienkach Królewskich 960 640 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Koncert stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – niedziela 27 października 2019, godz. 12.00 – Pałac na Wyspie – Muzeum Łazienki Królewskie

Wystąpią znakomite instrumentalistki należące do najlepszych muzyków młodego pokolenia w Polsce:

Zoja Giza z Bydgoszczy, urodzona w 2006 roku. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 8 lat w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy pod kierunkiem Iwony Michalak. Od września 2019 jest uczennicą Klasy Talentów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy gdzie kształci się w klasie prof. Tomasza Strahla oraz Iwony Michalak.  Jest laureatką wielu nagród. Jej najważniejsze osiągnięcia to: I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym  „Talents for Europe” w Dolnym Kubinie (2019), I miejsce w XI Międzynarodowym Konkursie im. J. Vychytila  w Pradze, I miejsce w 41. Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim im. S. Hajzera w Zielonej Górze (2017), I miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych im. Z. Wojciechowskiej w Bydgoszczy (2015 – 2018), II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Młody Polski Wiolonczelista” w Bochni (2019), II miejsce w VII Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Wiolonczelistów „Wiolonczelka” w Ełku (2018), II miejsce na X Forum Młodych Wiolonczelistów w Gdańsku (2016), wyróżnienie I st. w XVI Młodzieżowym Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. K. Wiłkomirskiego w Poznaniu (2018). Swoje umiejętności doskonali podczas kursów muzycznych prowadzonych m. in. przez prof. Tomasza Strahla, dr. Tomasza Lisieckiego, prof. Gottharda Poppa. Trzykrotnie brała udział w Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie (2017-2019), podczas których w 2018 i 2019 r. wystąpiła jako solistka na Sali Balowej Zamku w Łańcucie na koncercie z cyklu „Mistrz i uczniowie”. Była również uczestniczką Zimowej Akademii Muzyki w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (2018, 2019),  Smyczkowej Akademii Stringtime NiederRhein w Goch (2019) oraz Polsko-Chińskich Warsztatów Muzycznych w Radziejowicach (2019). Wystąpiła jako solistka w Filharmonii Zielonogórskiej i w Filharmonii Pomorskiej. Pod opieką Funduszu jest od roku 2018.

Anna Urzędowska z Nysy, urodzona w 2006 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 6 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Nysie pod kierunkiem Ewy Bartochy-Konopki. Od września jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w klasie dr. Stefana Wojtasa. Jest laureatką licznych konkursów pianistycznych. Wśród nagród, które posiada znajdują się m. in.: I miejsce w IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Spotkania z Fryderykiem Chopinem” w Żywcu (2019), I miejsce w I Międzynarodowym V Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie (2019), III miejsce w XV Konkursie Pianistycznym im. H. Czerny-Stefańskiej i L. Stefańskiego w Płocku (2018), II miejsce w II Europejskim Konkursie Młodych Pianistów w Zielonej Górze (2018), I miejsce w VIII International Chopin Competition w Budapeszcie (2018), Grand Prix i I miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Piano Talents for Europe” w Dolnym Kubinie (2018), I miejsce w kategorii zespołów kameralnych na XIV Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów im. K. i A. Szafranków w Rybniku (2018), II miejsce oraz nagroda specjalna Senatora Parlamentu Republiki Czeskiej w 50. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Virtuosi per musica di pianoforte” w Usti nad Łabą (2017), I miejsce oraz nagroda specjalna (recital w Brukseli) w XVII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. J. Zarębskiego w Łomiankach (2017), Grand Prix, I miejsce oraz nagroda za najlepsze wykonanie utworu Maurycego Moszkowskiego na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. M. Moszkowskiego w Kielcach (2017), I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Broumov w Czechach (2017), I nagroda w XIV Międzynarodowym Konkursie „Chopin dla najmłodszych” w Antoninie (2017). Ania jest stypendystką Miasta Nysy. W 2018 roku została uhonorowana statuetką Małego Trytona – nagrody dla dzieci wyróżniających się w działalności kulturalnej, artystycznej czy sportowej w Nysie. Pod opieką Funduszu pozostaje od 2017 roku.

Wiktoria Białostocka z Krakowa, urodzona w 2001 roku w rodzinie muzyków operowych. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 6 lat pod kierunkiem swojej mamy Swietłany Białostockiej, u której kształci się nadal. Początkowo uczyła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, a obecnie jest uczennicą Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie. W konkursach skrzypcowych startuje od roku 2011. Jest laureatką m. in.: Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu (II miejsce w 2019, III – w 2018), II miejsca w VI Ogólnopolskim Cieszyńskim Konkursie Skrzypcowym (2019), II miejsca w V Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. W. Ernsta i K. Szymanowskiego we Wrocławiu (2018), III miejsca w Konkursie Skrzypcowym CEA w Kielcach (2018), II miejsca na V Ogólnopolskim Festiwalu Skrzypcowym w Kielcach (2018), I nagrody w VI Grudziądzkim Konkursie Skrzypcowym im. P. Janowskiego (2017), I miejsca w VII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Perm w Rosji (2017), III miejsca w X Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie (2017), III miejsca w II Międzynarodowym Konkursie „Nałęczów & Skrzypce” (2017), IV nagrody w VII Międzynarodowych Spotkaniach Młodych Skrzypków im. prof. M. Ławrynowicza w Płocku (2017). Do swoich znaczących sukcesów zalicza wykonanie całego cyklu 24 Kaprysów op. 1 N. Paganiniego oraz otrzymanie dyplomu laureata Programu Stypendialnego MKiDN ,,Młoda Polska’’ w roku 2014. Regularnie uczestniczy w kursach mistrzowskich, podczas których doskonali grę pod kierunkiem wybitnych pedagogów, m. in.: prof. Zakhara Brona, prof. Bartosza Bryły, prof. Jana Staniendy, prof. Wiesława Kwaśnego, prof. Bartłomieja Nizioła. Pod opieką Funduszu była w latach 2013-2014 i jest ponownie od 2018.

Kamila Sacharzewska z Suwałk, urodzona w 2001 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Suwałkach pod kierunkiem Anny Borkowskiej. Jest laureatką nagród w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, m. in.: II nagrody w I Międzynarodowym V Ogólnopolskim Pianistycznym Konkursie Chopinowskim w Turznie (2019), II nagrody i nagrody Rektora AM w Łodzi za najlepsze wykonanie sonaty klasycznej w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. W. Kędry w Łodzi, I nagrody w „7th International Polish Grand Piano Music Competition dedicated to Fryderyk Chopin” w Wilnie (2018) , I nagrody i nagrody specjalnej jury ,,Musical Prodigy” w Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów w Rydze (2017), I nagrody, nagrody specjalnej NICF i nagrody Fundacji im. Gyorgy”a Ferenczy”ego w Budapeszcie w IV Międzynarodowym Podkarpackim Chopinowskim Konkursie dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie (2017), I nagrody i nagrody specjalnej (recital w Paryżu) w 17. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Paryżu. Kamila koncertowała z Kowieńską Orkiestrą Symfoniczną w Filharmonii w Kownie, Wileńską Orkiestrą Kameralną, Płocką Orkiestrą Symfoniczną oraz Suwalską Orkiestrą ,,Camerata dell Arte”. Występowała z recitalami w: Pampelunie, Hanowerze, Niemczech, Mińsku, Wilnie, Paryżu, Żelazowej Woli, Zamku Królewskim w Warszawie, Filharmonii Opolskiej, Pałacu w Rybnej, Pałacu w Turznie, Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi. W 2018 roku wystąpiła z recitalem na Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym ,,Chopin w Sercu Warszawy” i otrzymała stypendium Międzynarodowej Akademii Pianistycznej ,,Feuerwerk” Einbeck w Niemczech. Jest stypendystką MKiDN, Dyrektora CEA, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Suwałki. W latach 2013-2015 była pod opieką Europen Union of Music Competitions for Youth z siedzibą w Monachium, w 2019 roku otrzymała stypendium Międzynarodowej Akademii Pianistycznej ,,Feurewerk” Einbeck w Niemczech. Pod opieką Funduszu jest od 2012 roku.

W programie: Chopin, Paderewski, Popper, Saint-Saëns, Szostakowicz

Serdecznie zapraszamy!

Bilety do nabycia w kasach Muzeum Łazienki Królewskie

Koncert sfinansowano ze środków Fundacji PZU oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

plakat - koncert

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.