...
  • PL   EN

Zapraszamy na nasz koncert w Rogozińcu

Zapraszamy na nasz koncert w Rogozińcu 960 640 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Koncert naszych stypendystów, laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Niedziela 4 sierpnia godz. 18.00 Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Rogozińcu.

Wystąpią:

Julita Gawrońska – 18-letnia wiolonczelistka z Łasku, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli oraz 1 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

Daniel Dziatkowiak – 16-letni skrzypek z Bydgoszczy, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie

Wiktor Dziedzic – 16-letni skrzypek z Koszalina, uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych II st. im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

Antoni Kwiatkowski – 18-letni akordeonista z Warszawy, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie

Zapraszamy serdecznie!


Koncert organizujemy w ramach odbywających się w Rogozińcu X Wakacyjnych Spotkań Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Rzeczpospolita mniej znana

Rogoziniec, ZSL, dawne koszary

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) założona w 1981 roku. Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Ponadto, organizuje dla nich około 20 publicznych koncertów i 3-4 wystawy. Część oferowanej pomocy to indywidualne stypendia celowe.