...
  • PL   EN

Inspiratorium w Rogozińcu

Inspiratorium w Rogozińcu 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W dniach 4-10 sierpnia zorganizowaliśmy kolejną edycję warsztatów i spotkań dla grupy nauczycieli – w ramach naszych Wakacyjnych Spotkań Wielodyscyplinarnych w Rogozińcu.

W programie nauczycieli odwiedzających Rogoziniec są warsztaty z edukatorami i popularyzatorami nauki, hospitacje zajęć prowadzonych dla stypendystów, udział w spotkaniach i wycieczkach, w koncercie i wernisażu naszej wystawy.

W Spotkaniach bierze udział 10 zaproszonych nauczycieli.

Inspiratorium to nasz nowy program stworzony przy wsparciu Fundacji Credit Suisse. Chcemy w nim dać wybranym nauczycielom szansę na rozwinięcie ich pasji i umiejętności, po to, żeby umieli lepiej te pasje i zdolności odkrywać u swoich uczniów.

Więcej o programie Inspiratorium na naszej stronie: fundusz.org/inspiratorium

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.