...
 • PL   EN

EUCYS Polska 2022

Znamy finalistów konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS

Znamy finalistów konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS 2000 1600 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Zima to dla organizatorów Polskiej Edycji EUCYS i naukowców współpracujących przy konkursie pracowity czas. Dla autorów zgłoszonych prac – okres niecierpliwego wyczekiwania na wyniki. I oto je mamy! Przedstawiamy autorów 18 prac wybranych do finałów Odkryć, którzy zaprezentują wyniki swoich badań w bezpośrednich rozmowach z Jury już 1 i 2 kwietnia.

18 najciekawszych uczniowskich projektów badawczych:

 1. Bartłomiej Bychawski (Mrozów)
  Szczególne podgrupy skończonego indeksu w grupie warkoczy B3
 2. Jakub Hilus (Mysłowice) i Zuzanna Kozłowska (Gorzów Wielkopolski)
  Hydrożel jako nośnik leków przeciwgrzybiczych
 3. Kacper Jakubowski (Jaworzno), Michał Koterba (Racibórz) i Julia Topiłko (Łodygowice)
  Potencjalne zastosowanie chitozanu jako biopolimeru wiążącego jony miedzi, cynku i ołowiu
 4. Mikołaj Kłakulak (Pleszew), Mikołaj Koło (Zielona Łąka) i Filip Szafraniak (Lenartowice)
  Zautomatyzowany dron z zestawem do reanimacji
 5. Bartosz Kostarczyk (Gdańsk), Jan Łubiński (Gdynia) i Robert Miśkiewicz (Emilianowo)
  ExtremeBox
 6. Olga Kowalska (Słupsk)
  Analiza in silico wpływu substytucji pojedynczych aminokwasów na termostabilność syntazy skrobiowej SSI jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare L.)
 7. Olga Kowalska (Słupsk) i Marta Luterek (Kraków)
  Projekty nowych fluorescencyjnych ryboprzełączników kontrolujących translację opartych o aptamer Broccoli
 8. Sebastian Kresan (Opole), Joanna Pieczykolan (Komprachcice) i Weronika Kyć (Michałówek)
  Wpływ światła monochromatycznego na wczesny rozwój ogórka (Cucumis sativus) oraz cukinii (Cucubita pepo)
 9. Michał Lipiec (Łódź)
  Modelowanie domieszkowanych nanowstążek grafenowych za pomocą różnych metod obliczeniowych
 10. Stanisław Majchrzak (Tarnów)
  Własności ogniska krzywej stożkowej
 11. Miłosz Markiewicz (Koszalin)
  Badania turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu z łopatami w kształcie spiral logarytmicznych i trójkątów
 12. Michał Oręziak (Warszawa)
  Analiza potrzeb informacyjnych kandydatów do szkół średnich aglomeracji warszawskiej w kontekście projektowania nowych funkcjonalności narzędzia informatycznego wspierającego proces rekrutacji
 13. Łukasz Orski (Wrocław)
  Własności homotopijne przestrzeni odwzorowań surjektywnych
 14. Marcelina Siwczyk (Dmenin)
  Wpływ mutacji w genie TP53 na przeżywalność chorych na nowotwory płuc, jelita rubego, trzustki i piersi
 15. Gabriela Szczepanik (Elbląg)
  Charakterystyka preferencji penetrowania pożytku w zależności od jego zróżnicowania gatunkowego przez wybranych przedstawicieli rzędów błonkoskrzydłych, muchówek, chrząszczy i motyli w kontekście działań rewitalizacyjnych przestrzeni zieleni miast i pól uprawnych
 16. Daria Trojanowska (Gniezno)
  Ocena stanu ekologicznego rzeki Wełny z wykorzystaniem Makrofitowej Metody Oceny Rzek
 17. Róża Wilkońska (Wadowice)
  Zastosowanie enkapsulacji usieciowanych soli polisacharydowych i miceli jako nośnika hydrofobowych substancji leczniczych
 18. Radosław Żak (Boleń)
  Podciągi

Recenzenci i jurorzy

Finaliści konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS, mimo młodego wieku, realizują bardzo zaawansowane projekty naukowe. Ich przygotowanie, umiejętności i sposób podejścia do problemów badawczych daleko wykraczają poza standardy szkoły średniej. W konkursie ich prace przechodzą kilkuetapową procedurę oceny. Każdego roku w etap przedfinałowy zaangażowanych jest kilkudziesięciu pracowników naukowych, z wielu polskich uczelni i instytutów badawczych, specjalistów z dziedzin, których dotyczą projekty. Kilkunastoosobowe grono jury składa się doświadczonych badaczy i nauczycieli akademickich. Wszyscy z uwagą, rzetelnością, ale też życzliwością czytają i analizują dokonania „młodszych kolegów”. Poświęcają swój czas i wiedzę jako wolontariusze, pełni uznania dla pasji, talentu i determinacji młodych naukowców.

Spotkanie z jurorami już wkrótce

Po dwóch latach przerwy finały Odkryć – Polskiej Edycji EUCYS znowu odbędą się stacjonarnie, w Warszawie, w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego 1-2 kwietnia 2022 (piątek-sobota). Podczas dwóch sesji jurorskich autorzy finałowych prac przedstawią swoje wyniki każdemu z jurorów. Będą rozmawiać zarówno ze specjalistami, znającymi sekrety swoich dziedzin, jak i z dociekliwymi laikami. Niekiedy rozmowy z tymi drugimi bywają trudniejsze… Laureatów Polskiej Edycji EUCYS poznamy w sobotę 2 kwietnia. Poza splendorem i pamiątkowym dyplomem czekają na nich nagrody finansowe, indeksy na wiele polskich uczelni, a zdobywcy trzech równorzędnych pierwszych nagród będą reprezentować Polskę na jesiennych międzynarodowych finałach EUCYS w Leidzie.

Odkrycia to doskonały początek drogi naukowej

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci organizuje konkurs uczniowskich projektów badawczych od 1995 roku.
Do konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS można zgłaszać oryginalne prace badawcze, nagrodzone w konkursie ogólnopolskim (np. na olimpiadzie przedmiotowej), lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem naukowym minimum doktora. Tematyka badań może intedyscyplinarna, czyli z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, społecznych. Prace mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów (niekoniecznie z jednej klasy lub szkoły). Ważnym aspektem jest, aby badania zostały zainaugurowane przed rozpoczęciem studiów na wyższej uczelni przez każdego z autorów. Więcej informacji o tym, jak się zgłosić do EUCYS i co może z tego wyniknąć znajduje się w zakładce ODKRYCIA.

Patronat honorowy:

Organizację EUCYS w Polsce
wspiera:

Huawei