...
 • PL   EN

Znamy laureatów Polskiej Edycji EUCYS 2020

Znamy laureatów Polskiej Edycji EUCYS 2020 816 798 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W sobotę 4 lipca dobiegła końca tegoroczna Polska Edycja Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców. Jury nagrodziło 10 uczniowskich projektów badawczych.

Jury zdecydowało o przyznaniu czterech równorzędnych pierwszych nagród w wysokości 6.000 zł następującym projektom:

 1. Adama Barańskiego z Warszawy, ucznia XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
  O podzielności rozwiązań równania Pella (dziedzina: matematyka)
 2. Jarosława Brodeckiego z Łodzi, ucznia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej
  Ocena zanieczyszczenia miejskich rzek mikrotworzywami i ich przenikania do sieci troficznych na przykładzie systemu rzecznego aglomeracji łódzkiej
  (dziedzina: środowisko)
 3. Aleksandra Łysomirskiego z Michałowic, ucznia II LO im. S. Batorego w Warszawie
  Fisetyna to naturalny senolityk, który obniża aktywność metaboliczną komórek raka jelita grubego i ma potencjalny wpływ na proces autofagii w komórkach HCT166 (dziedzina: biologia)
 4. Sebastiana Machery z Załęża, absolwenta V LO w Krakowie, a obecnie studenta WUM, Wydział Lekarski oraz PW, Wydział Chemiczny, biotechnologia
  Elektrochemiczny immunosensor do wykrywania ludzkiej sercowej troponiny T oparty o bakteriofagi M13 wyselekcjonowane metodą phage display
  (dziedzina: chemia)

Trzy projekty zostały wyróżnione drugimi nagrodami, w wysokości 4.000 zł:

 1. Piotr Fil z Giżycka oraz Władysław Sowul z Przerośla, uczniowie odpowiednio: I LO im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku oraz I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach
  Samolot dwustronny (dziedzina: inżynieria)
 2. Kosma Kasprzak ze Skórzewa, uczeń XXXVIII LO im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu
  Uwagi na temat pewnych granic występujących w teorii funkcji prawie okresowych (dziedzina: matematyka)
 3. Julia Kosińska z Działdowa, Mateusz Malikowski z Działdowa oraz Kalina Wiśniewska z Gdańska, uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
  Nowe nanostrukturalne fotokatalizatory w walce z zanieczyszczeniem środowiska (dziedzina: środowisko)

Także trzy projekty otrzymały nagrody trzecie, w wysokości 2.000 zł za projekt:

 1. Ewa Klejman z Warszawa oraz Karol Kuryłek z Koczarg Nowych, uczniowie odpowiednio The British School of Warsaw oraz XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie
  Ciecze ferromagnetyczne rozpraszające energię dynamiczną – synteza, badanie właściwości i zastosowanie w życiu codziennym (dziedzina: chemia)
 2. Karolina Piasecka z Warszawy, uczennica XL LO im. S. Żeromskiego w Warszawie
  Wpływ pestycydów na parametry populacyjne i aktywność enzymu acetylocholinoesterazy u pszczoły murarki (Osmia bicornis L.) (dziedzina: biologia)
 3. Jakub Pietrzak z Pruszkowa oraz Kacper Waluk z Warszawy, uczniowie XVIII LO
  im. J. Zamoyskiego w Warszawie
  Weryfikacja dozymetryczna planu leczenia pacjenta onkologicznego z użyciem fantomu antropomorficznego wydrukowanego techniką 3D (dziedzina: fizyka)

Jurorzy zdecydowali także docenić wyjątkowe walory prezentacji badań, przyznając siedem wyróżnień w tym zakresie:

 1. Piotr Fil (Giżycko), Władysław Sowul (Przerośl)
  Samolot dwustronny
 2. Jarosław Brodecki (Łódź)
  Ocena zanieczyszczenia miejskich rzek mikrotworzywami i ich przenikania do sieci troficznych na przykładzie systemu rzecznego aglomeracji łódzkiej
 3. Dominik Filipczak (Jordanów)
  Panta rhei… czasem w górę?
 4. Jan Gradoń (Warszawa)
  Badanie wpływu witaminy E na proliferację i różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC)
 5. Ewa Klejman (Warszawa), Karol Kuryłek (Koczargi Nowe)
  Ciecze ferromagnetyczne rozpraszające energię dynamiczną – synteza, badanie właściwości i zastosowanie w życiu codziennym
 6. Aleksander Łysomirski (Michałowice)
  Fisetyna to naturalny senolityk, który obniża aktywność metaboliczną komórek raka jelita grubego i ma potencjalny wpływ na proces autofagii w komórkach HCT166
 7. Olga Ścieszka (Warszawa)
  Preferencje Varroa destructor w porażaniu czerwiu wychowywanego na młodych i starych plastrach pszczelich

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Zobacz abstrakty 20 projektów finałowych:

KATALOG POLSKIEJ EDYCJI EUCYS 2020 (pdf)

Organizację EUCYS w Polsce wspiera Huawei, będąc jednocześnie fundatorem nagród finansowych.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci już po raz 26. przeprowadził Polską Edycję tego prestiżowego unijnego konkursu. Młodym Polakom na finałach międzynarodowych idzie bardzo dobrze – nasz kraj wspiął się na podium rankingu zdobywców nagród i pod tym względem ustępuje tylko Niemcom.

Konkurs Prac Młodych Naukowców UE organizowany jest od 31 lat przez Komisję Europejską, jako kontynuacja konkursu Philipsa, którego historia sięgała 1968 roku.

Dziś jest to bardzo prestiżowy konkurs dla zainteresowanej nauką młodzieży z kilkudziesięciu krajów z całego świata. Na finałach spotyka się ponad setka młodych badaczy.

Niestety, międzynarodowe finały EUCYS, planowane w Salamance na wrzesień tego roku, nie odbędą się z troski o powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Komisja Europejska oraz lokalni organizatorzy zadecydowali, że Hiszpania będzie gościć autorów najlepszych uczniowskich prac dopiero w 2021 roku.

Logo EUCYS

Organizację EUCYS w Polsce wspiera

HUAWEI wspiera Polską Edycję EUCYS