...
  • PL   EN

Zdjęcie ilustracyjne

Polska Edycja EUCYS – ogłoszenie

Polska Edycja EUCYS – ogłoszenie 1200 797 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W związku z zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW, którego skutkiem jest m.in. odwołanie do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) informujemy, że Finały Polskiej Edycji Konkursu UE dla Młodych Naukowców nie odbędą się z planowanym terminie i formie.

O dalszym przebiegu Konkursu będziemy informować w późniejszym czasie.