...
  • PL   EN

Odkrycia – znamy laureatów!

Odkrycia – znamy laureatów! 1200 900 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Z wielką przyjemnością i dumą przestawiamy laureatów konkursu naukowego Odkrycia – Polska Edycja EUCYS. Spośród finalistów jury przyznało:

Odkrycia cztery równorzędne pierwsze nagrody, wartości 6.000 zł dla każdego projektu:

informatyka     
Jakub Bachurski z Hornówka, uczeń XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
Aproksymacyjne wyszukiwanie wzorca z ograniczonym błędem bezwzględnym

matematyka
Daniel Goc z Bochni, absolwent: V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie
W − zbieżność funkcji

chemia
Igor Jaszczyszyn z Wólki Grodziskiej, uczeń IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie i Jakub Lewandowski z Działdowa, uczeń XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie
Synteza i badania kompozytu na bazie tlenków metalu oraz krzemionki do zastosowania w fotokatalizie i wyłapywania zanieczyszczeń

matematyka
Radosław Żak z Bolenia, uczeń V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie
Sprzężenie izogonalne i kilka własności punktu X25

Reprezentantami Polski na finałach międzynarodowych EUCYS we wrześniu będą: Jakub Bachurski, Radosław Żak oraz zespół Igor Jaszczyszyn i Jakub Lewandowski.

Odkrycia dwie równorzędne drugie nagrody, wartości 4.000 zł dla każdego projektu:

matematyka
Filip Konieczny z Tarnowa, absolwent III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie
Odwracanie przekształceń geometrycznych i własności sprzężenia harmonicznego

matematyka
Stanisław Majchrzak z Tarnowa, uczeń III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie
Od trójkątów do krzywych stożkowych, czyli o prostej innej niż wszystkie

Odkrycia cztery równorzędne trzecie nagrody, wartości 2.000 zł dla każdego projektu:

chemia
Daniel Goc z Bochni, Piotr Panek z Krakowa i Tymoteusz Typrowicz z Leżajska, absolwenci V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie         
Spektrofotometryczne badanie równowagi indykatorów pH w roztworach wodnych z zastosowaniem metod numerycznych   

matematyka
Bartosz Chomiński z Niwnicy, uczeń XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu               O pewnym kryterium zbieżności szeregów trygonometrycznych       

nauki społeczne
Szymon Mol z Bielska-Białej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej
Chaos przestrzenny w Komorowicach Krakowskich

matematyka
Natalia Nowak ze Swarzędza, uczennica III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu
Grupy abelowe w rachunku kwantowym

Dwa wyróżnienia za prezentację:

Stanisław Majchrzak, Od trójkątów do krzywych stożkowych, czyli o prostej innej niż wszystkie

Daniel Goc, Piotr Panek, Tymoteusz Typrowicz, Spektrofotometryczne badanie równowagi indykatorów pH w roztworach wodnych z zastosowaniem metod numerycznych    

W wielu polskich uczelniach laureaci konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS są traktowani w procedurach wstępnych na studia podobnie jak laureaci olimpiad przedmiotowych.

Wszyscy finaliści Konkursu otrzymają w tegorocznej edycji nagrody rzeczowe w postaci tabletów multimedialnych Huawei. Szczegóły projektów, jak również dodatkowe informacje o tegorocznej edycji konkursu znajdują się w katalogu Odkrycia 2021.

Odkrycia to interdyscyplinarny konkurs naukowy będący polską edycją Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest for Young Scientists – EUCYS). Od ponad 25 lat prezentowane są w nim najlepsze projekty uczniowskie z całej Polski. Zgłaszane prace recenzują i oceniają największe autorytety naukowe w naszym kraju. Laureaci pierwszych nagród Odkryć tworzą reprezentację na finały międzynarodowe EUCYS. Projekty z Polski są tam niezwykle cenione – w kwalifikacji zdobytych nagród polskich uczniów wyprzedzają jedynie koleżanki i koledzy z Niemiec.

Organizatorem Odkryć – Polskiej Edycji EUCYS  jest od 1995 roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – stowarzyszenie zrzeszające naukowców, popularyzatorów, artystów, badaczy i studentów przekonanych, że rozwój talentów i pasji młodych ludzi to sprawa ważna dla całego społeczeństwa. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wspiera młode talenty od 1983 roku, organizując nieodpłatne warsztaty, obozy, staże naukowe, koncerty i wystawy dla najzdolniejszych uczniów z całej Polski.

Informacje o laureatach poprzednich edycji można też znaleźć w zakładce „Zaczynali od EUCYS”.

Patronat honorowy:

Organizację EUCYS w Polsce
wspiera:

HUAWEI wspiera Polską Edycję EUCYS