...
  • PL   EN

510 stypendystek i stypendystów

510 stypendystek i stypendystów 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Na ten rok szkolny zarząd KFnrD zaprasza do programu 361 młodych naukowców, 128 młodych muzyków i 21 młodych plastyków. Uczennice i uczniowie biorący udział w kwalifikacji otrzymają w najbliższych dniach indywidualne powiadomienia o wynikach.

Gdyby do 11 października do kogoś nie dotarła wiadomość mailowa* lub listowna związana z rekrutacją stypendystów, prosimy o kontakt z biurem.

W kolejnych miesiącach aż do września 2020 będziemy proponować naszym stypendystom bezpłatny udział w obozach naukowych, specjalistycznych warsztatach badawczych z różnych dziedzin, indywidualnych stażach w najlepszych laboratoriach, spotkaniach, koncertach. Będą wspaniałe obozy wielodyscyplinarne i wakacyjny plener malarski.

* Uwaga: Wiadomości mailowe mogą wpadać do folderu ze spamem.