Testy standaryzowane? Można je robić rzadziej

Testy standaryzowane? Można je robić rzadziej

Opublikowane wczoraj wyniki badań naukowców z prestiżowego Kolegium Królewskiego w Londynie dowodzą, że liczne stresujące testy, sprawdziany i egzaminy w szkole są zbędne. Nauczyciele równie dobrze monitorują postępy ucznia w nauce.

Kultura egzaminowania zamiast uczenia

Testy standaryzowane uchodzą za obiektywną miarę wyników nauczania. Wygląda jednak na to, że koszty ich wdrażania i przeprowadzania to rozrzutność. Nauczycielskie oceny pracy ucznia okazują się równie skutecznym wskaźnikiem późniejszego sukcesu. – Odkrycie, że wyniki egzaminów są tak ściśle skorelowane z ocenami końcowymi wystawionymi przez nauczycieli, podają w wątpliwość wartość kultury testowania, która obowiązuje w brytyjskim systemie edukacji – podkreśla dr Kaili Rimfeld, jedna z autorek pracy opublikowanej 12 maja na łamach “Journal of Child Psychology and Psychiatry”.

Wtóruje jej współautorka, dr Margherita Malanchini. – Rekomendujemy, żeby w monitorowaniu postępów w nauce polegać na ocenach nauczycieli, zamiast na wynikach egzaminów, w szczególności w młodszych klasach – podkreśla. Jej zdaniem przesadne egzaminowanie odziera edukację z …doświadczenia edukacji. Zamiast się uczyć, uczniowie przygotowują się do kolejnych egzaminów. To przecież nie to samo…

Wcześniejsze badania sprawdzały skuteczność zarówno testów standaryzowanych, jak i ocen wystawianych przez nauczycieli. Jednak cytowana praca po raz pierwszy porównuje obie te metody. Siódemka badaczy z KCL opierała się na danych z dużego badania bliźniąt, obejmującego ponad 5000 par młodych Brytyjczyków. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości: nauczyciele świetnie sobie radzą w “starciu” z egzaminami państwowymi. Obie metody równie skutecznie przewidują późniejsze sukcesy uczniów w państwowych egzaminach z angielskiego, oraz matematyki i nauk ścisłych i przyrodniczych – włącznie z wynikami egzaminów na studia.

– Wyniki naszych badań powinny zostać wzięte pod uwagę w debacie nad obecnością testów w edukacji – zarówno wczesnej, jak i tej późniejszej – podkreśla dr Malanchini. – Ufajmy w doświadczenie nauczycieli w realizowaniu programu i monitorowaniu postępów uczniów, a to bardzo dobrze wpłynie na samopoczucie i uczniów, i nauczycieli. I pomoże przywrócić szkole frajdę uczenia się!

Testy w odstawkę. Nauczyciel wie, co robi

Zdaniem autorów, finansowe, pedagogiczne i emocjonalne koszty przesadnej “sprawdzianozy” nie dają się w świetle tych badań usprawiedliwić. Szkoda uczniów i samego systemu edukacji. To zbędny stres i zbędna biurokracja. To czas ukradziony uczniom i nauczycielom.

– Nie zwalczamy testów standaryzowanych jako takich – wyjaśnia dr Rimfeld. – Nie przekonujemy też do tego, żeby nauczyciele więcej pracowali i wystawiali więcej ocen. Przeciwnie! Pokazaliśmy, że stosowane obecnie [w Wielkiej Brytanii] metody ocen nauczycielskch są bardzo dobrym narzędziem. A to pozwala szkołom zredukować liczbę testów i sprawdzianów, bez szkody dla monitorowania wyników nauczania.

nauczyciele oceniają obiektywnie

Dowiedz się więcej z oryginalnej pracy:

Kaili Rimfeld , Margherita Malanchini, Laurie J. Hannigan , Philip S. Dale, Rebecca Allen, Sara A. Hart, Robert Plomin, Teacher assessments during compulsory education are as reliable, stable and heritable as standardized test scores, 2019

https://doi.org/10.1111/jcpp.13070

Podziel się!


Konkurs dla uczniów-naukowcówProwadzisz badania przed maturą? Zgłoś swój projekt! Znasz młodych badaczy? Daj im znać o EUCYS!

EU Contest for Young Scientists  to prestiżowa międzynarodowa impreza z długą tradycją. Nasze stowarzyszenie organizuje co roku Polską Edycję EUCYS.

Na zgłoszenia uczniowskich projektów naukowych czekamy do 15 grudnia. Warto!