Biuro

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa 

KRS-0000044710
NIP: 521-29-66-282

 

Uwaga: mamy od niedawna nowy adres.
To bardzo blisko poprzedniej siedziby!

 

Biuro Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

 

 

Konto bankowe:
PKO B.P. S.A. XV o/Centrum nr 69 1020 1156 0000 7502 0049 9731

Biuro

e-mail: fundusz@fundusz.org
tel. +48 22 848 24 68

Godziny pracy: 8:00 – 18:00

 

Maria Mach, Dyrektor Biura
e-mail: maria.mach@fundusz.org
kom.: (+48) 797 412 314

Agnieszka Imbierowicz-Grabowska, Dyrektor Finansowy
agnieszka.imbierowicz@fundusz.org

Rekrutacja do programu pomocy zdolnym

rekrutacja@fundusz.org

Staże badawcze

Ewa Chałupka
e-mail:  ewa.chalupka@fundusz.org

Dofinansowania, uzdolnienia artystyczne, koncerty, wystawy

Helena Matuszewska
e-mail: helena.matuszewska@fundusz.org

 

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)

e-mail: konkurs@fundusz.org

 

 

Serwisy internetowe stowarzyszenia

Łukasz Partyka
e-mail: lukasz.partyka@fundusz.org