Pytania do muzyków i plastyków

Chętnie widzielibyśmy w naszym programie pomocy wybitnie zdolnym wszystkich zgłaszających się, ale niestety miejsc jest zawsze mniej niż chętnych. Spośród docierających do nas zgłoszeń staramy się co roku wybrać te, których  autorom najbardziej potrzebna jest nasza pomoc.

Dlatego właśnie prosimy każdą zgłoszoną osobę o wysłanie do nas listu z informacją o tym, czym się interesuje i jak stara się rozwijać własne zainteresowania. To co sami o sobie napiszecie ma dla nas największe znaczenie.

Dopiero potem przyglądamy się Waszym osiągnięciom, opiniom ze szkoły i innym załączonym dokumentom.

Aby pomóc Wam w przygotowaniu takiej wypowiedzi zamieszczamy tutaj pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Twoja wypowiedź nie musi się ograniczać do odpowiedzi na te pytania, ale powinna takie odpowiedzi zawierać. Wypowiedź jest koniecznym warunkiem rozważania Twojej kandydatury.

Co powinno znaleźć się w wypowiedzi?

Prosimy, odpowiedz najpełniej jak umiesz na poniższe pytania. Przeczytaj wszystkie pytania zanim zaczniesz odpowiadać. Poświęć trochę czasu na przemyślenie swoich odpowiedzi. Ten list to dla nas najważniejsze źródło wiedzy o Tobie.

 

  1. Przedstaw się krótko. Napisz kilka słów o miejscu, w którym mieszkasz, rodzinie i szkole.
  2. Opisz krótko pracę nad rozwojem swoich uzdolnień.
  3. Co jest dla Ciebie największą przeszkodą w rozwijaniu zainteresowań?
  4. W jaki sposób udział w programie Funduszu mógłby Ci pomóc w rozwoju? Napisz, dlaczego chcesz być uczestnikiem programu.
  5. Na co jeszcze poza rozwijaniem zainteresowań poświęcasz swój wolny czas?
  6. Wymień te spośród swoich osiągnięć, które uważasz za najważniejsze – nie więcej niż 5.
  7. Skąd wiesz o programie Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci? 

 

Twój list będą czytali specjaliści z poszczególnych dziedzin, a nie urzędnicy. Dlatego pisz tak, jakbyś pisał do starszych „kolegów po fachu”. O wynikach kwalifikacji zawiadamiamy w październiku każdego roku.

 

W przypadku uzdolnień muzycznych niezbędne jest przedstawienie opinii nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników udziału ucznia w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Skan takiej opinii prosimy przesłać przez nasz formularz.

W przypadku uzdolnień plastycznych należy przedstawić do 31 lipca oryginały swoich prac – około 5 rysunków, 15 szkiców „szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę samodzielności ich wykonania).

Adres naszego biura:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa

Prace zwracamy autorom po zakończeniu rekrutacji.

Dowiedz się więcej o rekrutacji do KFnrD