Biuro

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a, 02-093 Warszawa

KRS-0000044710
NIP: 521-29-66-282

Konto bankowe:
PKO B.P. S.A. XV o/Centrum nr 69 1020 1156 0000 7502 0049 9731

Biuro

e-mail: fundusz@fundusz.org
tel. (+48-22) 848 24 68, 848 23 98
fax. (+48-22) 848 23 98

Maria Mach, Dyrektor Biura
e-mail: maria.mach@fundusz.org
kom.: (+48) 797 412 314

Rekrutacja do programu pomocy wybitnie zdolnym

rekrutacja@fundusz.org

Staże badawcze

Ewa Chałupka
e-mail:  ewa.chalupka@fundusz.org

Dofinansowania, uzdolnienia artystyczne, koncerty, wystawy

Katarzyna Musiał

e-mail: katarzyna.musial@fundusz.org

Zwroty kosztów podróży

Magdalena Jezierska
e-mail:  magdalena.jezierska@fundusz.org

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)

e-mail: konkurs@fundusz.org

Magdalena Jezierska
e-mail: magdalena.jezierska@fundusz.org

 

Serwisy internetowe stowarzyszenia

Łukasz Partyka
e-mail: lukasz.partyka@fundusz.org