Wielodyscyplinarne Spotkania Wakacyjne “Rzeczpospolita mniej znana”

Wakacyjne Spokania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana każdego roku organizujemy w innej miejscowości. Kiedyś były to Kresy, w ostatnich latach byliśmy w Opatowie (2010), Zwierzyńcu (2011), Kruszwicy (2012) oraz Brodnicy (2013). W pierwszej połowie sierpnia 2014 liczne grono uzdolnionej młodzieży spotkało się natomiast w Złotym Potoku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

– Chcemy w tym cyklu odwiedzać miejsca ciekawe, a trochę zapomniane, takie, których historia ma wpływ na naszą tożsamość, ważne dla zrozumienia polskiej literatury i sztuki – miejsca, które pomogą nam poznać siebie – wyjaśnia Maria Mach, dyrektor biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

 

W ramach Spotkań przez dwa tygodnie trwa plener malarski, a powstające prace są omawiane z profesorami Akademii Sztuk Pięknych.

Równocześnie odbywają się zajęcia z różnych dziedzin. Są spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty filozoficzne, psychologiczne, historyczne, ekonomiczne, matematyczne, chemiczno-fotograficzne, biologiczne, teatralne i muzykologiczne. Prowadzimy też obserwacje astronomiczne, jeździmy na wycieczki, są wieczory poetyckie, odczyty prezentujące zainteresowania samych uczestników Spotkań. Uczestniczą w nich uczniowie o różnych uzdolnieniach i zainteresowaniach: plastycy, muzycy, astronomowie, humaniści, biolodzy, fizycy, matematycy.

fot. Sebastian Soberski

– Od każdego uczestnika Spotkań oczekujemy aktywnego udziału w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami – zapowiada Maria Mach. – Prosimy ich o przygotowanie odczytu lub innych zajęć, np. wycieczki botanicznej, albo wystąpienia związanego tematycznie z odwiedzanym regionem.

 

Programy Spotkań z lat ubiegłych:

Programy spotkań z lat ubiegłych:

Podziel się!
Konkurs dla uczniów-naukowcówProwadzisz badania przed maturą? Zgłoś swój projekt! Znasz młodych badaczy? Daj im znać o EUCYS!

EU Contest for Young Scientists  to prestiżowa międzynarodowa impreza z długą tradycją. Nasze stowarzyszenie organizuje co roku Polską Edycję EUCYS.

Na zgłoszenia uczniowskich projektów naukowych czekamy do 15 grudnia. Warto!