Warsztaty badawcze w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie, listopad/grudzień

Na czas warsztatów uczniowie dołączają do zespołów badawczych Instytutu, biorąc aktywny udział w pracach każdego z nich. Dzięki temu mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności laboratoryjnych oraz pracy z wysoko wyspecjalizowanym sprzętem, pod okiem specjalistów z dużym dorobkiem naukowym. Tematy zajęć to m.in.: synteza organiczna, metody spektroskopowe, synteza związków biologicznie aktywnych. Uczestnicy mają też możliwość wysłuchania wykładów prezentujących najnowsze osiągnięcia w chemii fizycznej oraz przegląd badań prowadzonych w IChO PAN. Program warsztatów uzupełnia wizyta w teatrze lub filharmonii.

pięciodniowe zajęcia dla 15 osób


Program warsztatów 2018 (pdf)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Podziel się!
Konkurs dla uczniów-naukowcówProwadzisz badania przed maturą? Zgłoś swój projekt! Znasz młodych badaczy? Daj im znać o EUCYS!

EU Contest for Young Scientists  to prestiżowa międzynarodowa impreza z długą tradycją. Nasze stowarzyszenie organizuje co roku Polską Edycję EUCYS.

Na zgłoszenia uczniowskich projektów naukowych czekamy do 15 grudnia. Warto!