Contact us

Polish Children’s Fund

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

ul. Pasteura 7, PL-02-093 Warszawa

POLAND

KRS-0000044710

NIP: 521-29-66-282

Bank account:

PKO B.P. S.A. XV o/Centrum
69 1020 1156 0000 7502 0049 9731

 

Office

e-mail:

tel. (+48-22) 848 24 68, 848 23 98

Maria Mach, Manager

e-mail: @

mobile: (+48) 797 412 314

 

European Union Contest for Young Scientists – EUCYS

(Konkurs UE dla Młodych Naukowców)

e-mail: 

Podziel się!
Konkurs dla uczniów-naukowcówProwadzisz badania przed maturą? Zgłoś swój projekt! Znasz młodych badaczy? Daj im znać o EUCYS!

EU Contest for Young Scientists  to prestiżowa międzynarodowa impreza z długą tradycją. Nasze stowarzyszenie organizuje co roku Polską Edycję EUCYS.

Na zgłoszenia uczniowskich projektów naukowych czekamy do 15 grudnia. Warto!