Znamy finałowe projekty Polskiej Edycji EUCYS 2018!

Jury Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców wyłoniło 21 finałowych projektów. Ich autorzy spotkają się na Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA w Warszawie w dniach 13-15 kwietnia. W trakcie finałowej sesji plakatowej jurorzy będą rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami i wybiorą reprezentację Polski na wrześniowe światowe finały EUCYS 2018 w Dublinie.

Finaliści Polskiej Edycji Konkursu
13-15 kwietnia 2018, Warszawa, Centrum Nauki Kopernik

 
 

 1. Konrad Adler (Warszawa), Praktyczne aspekty wykorzystania biodegradacji keratyny
 2. Bartosz Biesiadecki (Kraków) i Oliwia Krzemień (Kraków), Identyfikacja esterazy leukocytów w moczu, w celu wczesnego wykrycia zakażenia układu moczowego u dzieci i niemowląt
 3. Dominik Bilicki (Ogrodzieniec), Wpływ roztworów wodnych o różnych stężeniach 3-metylo-2H-furo[2,3-c]piran-2-onu oraz substancji chemicznych zawartych w dymie uzyskanym ze spalania roślin łąkowych na kiełkowanie nasion wybranych gatunków ziół
 4. Agata Gaweł (Błonie), MIX2 – nowy naturalny inhibitor białka lekooporności wielolekowej MDR1 i jego wpływ na biologię komórek rakowych i bakteryjnych
 5. Grzegorz Gorzaniak (Pleszew) i Bartłomiej Owczarz (Zielona Łąka), Łazik Marsjański BOGG
 6. Grzegorz Gorzaniak (Pleszew) i Bogumił Skoczylas (Biskupice Zabaryczne), Optymalizacja procesów przemysłowych za pomocą Problemu komiwojażera
 7. Firas Haj Obeid (Niemcz), Porównanie wpływu syntetycznej N6-furfuryladeniny i naturalnej 2-izopentyloadeniny na wzrost i rozwój roślin w warunkach domowej hodowli in vitro oraz wpływ uzyskanych doświadczalnie optymalnych stężeń badanych cytokinin na wzrost i rozwój roślin w warunkach niedoboru żelaza w kuracji dolistnej i dopodłożowej w hodowli hydroponicznej na przykładzie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.)
 8. Jacek Jagosz (Skoczów), Efektywne chłodzenie komputera z użyciem ciepła parowania cieczy
 9. Piotr Jędryszek (Zalesie Górne) i Maciej Lisicki (Michałów-Grabina), Właściwości bioremediacyjne boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus L.) w warunkach zanieczyszczenia środowiska ropopochodnymi
 10. Jakub Józiewicz (Łódź), Usuwanie metali z wody przy użyciu hydrożeli polimerowych
  ze wskaźnikiem luminescencyjnym
 11. Aleksandra Kamianowska (Białystok), Wpływ substancji pochodnych roślin oraz soli, uznawanych za naturalne czynniki odstraszające, na żerowanie mrówek z gatunku Lasius Niger
 12. Wojciech Kretowicz (Bydgoszcz), Podzielność silni i suma cyfr
 13. Michał Prusiński (Gdynia), Charakterystyka występowania śluzowców w rezerwacie Kacze Łęgi w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym na tle regionu
 14. Filip Rękawek (Garwolin), O trójkątach Kappa i ich własnościach
 15. Julia Rothkegel (Bielsko-Biała), Technologie energetyki odnawialnej
 16. Semen Słobodianiuk (Warszawa), Środek ciężkości
 17. Anna Staniszewska (Warszawa), Odpowiedź stresowa z udziałem kalceneuryny Candida albicans na pochodną proksyfilinową
 18. Zuzanna Stawicka (Częstochowa), Pierwowzór polimerowego implantu uwalniającego cyjanokobalaminę
 19. Paweł Tyrna (Bielsko-Biała), Matematyczny opis kształtu muszli głowonogów
 20. Adrianna Wojtyna (Warszawa), Detekcja bakterii E.coli z zastosowaniem biosyntezowanych nanocząstek srebra jako podłoży w SERS – powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana
 21. Filip Wylęgała (Katowice), Analiza architektury naczyń krwionośnych dna oka w oparciu o regułę Leonarda da Vinci w celu automatyzacji wczesnego wykrywania cywilizacyjnych chorób naczyniowych

Wszystkim finalistkom i finalistom serdecznie gratulujemy!

 
Do zobaczenia w na Festiwalu ODKRYCIA w Centrum Nauki Kopernik!

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych NaukowcówEuropean Union Contest for Young Scientists (EUCYS) – jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią programu ramowego Horyzont 2020 – największego w historii w Unii Europejskiej programu finansowania badań naukowych i innowacji. Konkurs obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, nauki ekonomiczne, społeczne i humanistyczne. Ma on ułatwiać współpracę uczniów krajów Wspólnoty Europejskiej oraz państw akredytowanych przy Konkursie, w tym: Szwajcarii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Chin, Izraela, Turcji, Egiptu, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania zainteresowań oraz rozpoczęcia kariery naukowej.

Od początku polskiego udziału w EUCYS, czyli od 1995 roku, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizatorem Polskiej Edycji Konkursu. Jury, w skład którego weszli profesorowie wyższych uczelni i instytutów badawczych PAN, przewodniczy obecnie dr Piotr Chrząstowski-Wachtel z Instytutu Informatyki UW (niegdyś członek międzynarodowego Jury EUCYS). Krajowym Organizatorem Konkursu jest prof. Jan Madey z Instytutu Informatyki UW, jednocześnie Przewodniczący Zarządu Funduszu. Towarzyszy on również każdego roku polskiej reprezentacji na finałach międzynarodowych EUCYS.

Jury złożone z bardzo kompetentnych osób przegląda zarówno prace, jak i recenzje i na ich podstawie wybiera dwudziestkę finalistów. W czasie finałów krajowych każdy juror rozmawia z wszystkimi finalistami osobno i po dyskusji ustalane są zwycięskie projekty – wyjaśnia dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, przewodniczący Jury Polskiej Edycji EUCYS.

Międzynarodowe Finały EUCYS odbywają się we wrześniu, każdego roku w innym kraju. W ostatnim czasie najlepsze uczniowskie projekty badawcze gościły w Lizbonie (2010), Helsinkach (2011), Bratysławie (2012), Pradze (2013), Warszawie (2014), Mediolanie (2015), Brukseli (2016) i Tallinnie (2017). Jubileuszowa 30. edycja EUCYS odbędzie się w Dublinie w dniach 14-19.09.2018.

Podziel się!