Zajęcia dla młodszych stypendystów

Warsztaty przyrodnicze w Warszawie, listopad
Warsztaty służą zapoznaniu młodszych uczestników Programu z podstawami pracy badawczej. Podczas zajęć odtwarzany jest pełny cykl pracy eksperymentalnej od wprowadzenia teoretycznego, przez przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu, do opracowania wyników i przygotowania prezentacji multimedialnej. Uczestnicy pracują w niewielkich grupach nad zagadnieniami z dziedziny: biologii, chemii, fizyki, informatyki. Warsztaty kończy sesja podsumowująca, podczas której uczestnicy poszczególnych zajęć […]
Warsztaty matematyczne w Warszawie, grudzień
Warsztaty każdego roku są poświęconej innej grupie zagadnień matematycznych na poziomie uniwersyteckim. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Instytutu Matematycznego PAN oraz Instytutu Matematyki UW. trzydniowe zajęcia dla 20 osób Zajęcia dla uczniów gimnazjum Program warsztatów 2018 (pdf) Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Warsztaty matematyczne w Gdyni, luty
Od strony merytorycznej przygotowuje je i prowadzi prof. Wojciech Tomalczyk, znakomity nauczyciel i popularyzator matematyki. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość wysłuchania wykładów dotyczących złożonych zagadnień geometrii i algebry. Ponadto, pod okiem wykładowców, samodzielnie rozwiązują zadania, pozwalające lepiej zrozumieć prezentowane problemy. Uczestnicy przygotowują także własne wystąpienia. W wolnym czasie uczestnicy biorą udział w zajęciach sportowych a […]
Wielodyscyplinarny obóz ogólnorozwojowy w Serocku, czerwiec
Obóz służy nie tylko poszerzaniu specjalistycznej wiedzy uczniów, ale także wspieraniu ich rozwoju ogólnego, umiejętności współpracy w grupie, komunikacji i samooceny. W programie obozu jest miejsce na: specjalistyczne warsztaty z różnych dziedzin (do wyboru), wykłady różnych dziedzin wiedzy, prowadzone przez znakomitych naukowców i popularyzatorów, oraz warsztaty ogólnorozwojowe – filmowe, plastyczne, teatralne. Znaczącą cześć zajęć warsztatowych i […]
Pasterka
Wakacyjny obóz historyczno-matematyczno-przyrodniczy w Pasterce, dwutygodniowe zajęcia, lipiec
Podczas obozu uczniowie pracują w trzech 5-osobowych grupach nad zagadnieniami z dziedziny biologii, nauk pomocniczych historii oraz matematyki. Oprócz zajęć warsztatowych uczestnicy korzystają z konsultacji z tutorami, a także przygotowują i wygłaszają wystąpienia poświęcone prowadzonym przez siebie badaniom. Obóz wzbogacają piesze wycieczki przyrodniczo historyczne do najciekawszych miejsc Parku Narodowego Gór Stołowych oraz Kotliny Kłodzkiej.