Zajęcia dla młodszych stypendystów

Warsztaty przyrodnicze w Warszawie, listopad
Warsztaty służą zapoznaniu młodszych uczestników Programu z podstawami pracy badawczej. Podczas zajęć odtwarzany jest pełny cykl pracy eksperymentalnej od wprowadzenia teoretycznego, przez przygotowanie i przeprowadzenie…
Warsztaty matematyczne w Warszawie, grudzień
Warsztaty każdego roku są poświęconej innej grupie zagadnień matematycznych na poziomie uniwersyteckim. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez pracowników Instytutu Matematycznego PAN oraz…
Warsztaty matematyczne w Gdyni, luty
Od strony merytorycznej przygotowuje je i prowadzi prof. Wojciech Tomalczyk, znakomity nauczyciel i popularyzator matematyki. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość wysłuchania wykładów dotyczących złożonych zagadnień…
Wielodyscyplinarny obóz ogólnorozwojowy w Serocku, czerwiec
Obóz służy nie tylko poszerzaniu specjalistycznej wiedzy uczniów, ale także wspieraniu ich rozwoju ogólnego, umiejętności współpracy w grupie, komunikacji i samooceny. W programie obozu jest…
Pasterka
Wakacyjny obóz historyczno-matematyczno-przyrodniczy w Pasterce, dwutygodniowe zajęcia, lipiec
Podczas obozu uczniowie pracują w trzech 5-osobowych grupach nad zagadnieniami z dziedziny biologii, nauk pomocniczych historii oraz matematyki. Oprócz zajęć warsztatowych uczestnicy korzystają z konsultacji z…