Rekrutacja

Rekrutacja 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom liceum i innych szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny.   Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje…

czytaj więcej

Młodym naukowcom polecamy Google Science Fair

Młodym naukowcom polecamy Google Science Fair 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Zachęcamy uczniów w wieku 13-18 lat do zgłaszania swoich pomysłów naukowych do czwartej edycji Google Science Fair. Czas składania prac w tym międzynarodowym konkursie mija 12 maja.

czytaj więcej

Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA 2014

Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA 2014 1781 1000 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Finał dwóch konkursów naukowych dla uczniów z całej Polski, a także warsztaty dla nauczycieli, niezwykły koncert w planetarium Niebo Kopernika i wiele innych atrakcji złożyły się na 2. Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA, który odbył się w miniony weekend w Centrum Nauki Kopernik.

czytaj więcej

Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA 2014

Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA 2014 1781 1000 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Finał dwóch konkursów naukowych dla uczniów z całej Polski, a także warsztaty dla nauczycieli, niezwykły koncert w planetarium Niebo Kopernika i wiele innych atrakcji złożyły się na 2. Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA, który odbył się w miniony weekend w Centrum Nauki Kopernik.

czytaj więcej
EUCYS 2014 - Polska Edycja

Reprezentacja na EUCYS 2014

Reprezentacja na EUCYS 2014 1781 1000 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

W niedzielę 23 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uroczyście ogłoszono wyniki 20. Polskiej Edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS 2014). Międzynarodowe finały EUCYS 2014 odbędą się we wrześniu w Warszawie. Organizuje je Uniwersytet Warszawski razem z Centrum Nauki Kopernik i Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci. Partnerem przedsięwzięcia jest…

czytaj więcej

Rozwijaj swój talent naukowy pod okiem ekspertów

Rozwijaj swój talent naukowy pod okiem ekspertów 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Prace zgłaszane do Polskich Eliminacji Konkursu muszą zostać wcześniej nagrodzone w ogólnopolskim konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej, albo posiadać rekomendację samodzielnego pracownika naukowego. Prace po wstępnej analizie są przekazywane do oceny pracowników naukowych, współpracujących z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, a po pozytywnej ocenie – do recenzji specjalistycznych. Następnie z projektami, dołączonymi…

czytaj więcej

Cała reprezentacja wraca z nagrodami!

Cała reprezentacja wraca z nagrodami! 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

We wtorek 24 września w Pradze ogłoszono wyniki 25. Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EU Contest for Young Scientists. Matematyk Aleksander Horawa otrzymał nagrodę specjalną w postaci wyjazdu na Intel ISEF do USA. Natomiast zarówno fizycy Michał Gumiela i Rafał Kozik, jak i biolog Arkadiusz Jankiewicz również uzyskali nagrody…

czytaj więcej

Wielodyscyplinarne Spotkania Wakacyjne „Rzeczpospolita mniej znana”

Wielodyscyplinarne Spotkania Wakacyjne „Rzeczpospolita mniej znana” 1024 686 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Wakacyjne Spokania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana każdego roku organizujemy w innej miejscowości. Kiedyś były to Kresy, w ostatnich latach byliśmy w Opatowie (2010), Zwierzyńcu (2011), Kruszwicy (2012) oraz Brodnicy (2013). W pierwszej połowie sierpnia 2014 liczne grono uzdolnionej młodzieży spotkało się natomiast w Złotym Potoku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. – Chcemy…

czytaj więcej

Pytania do muzyków i plastyków

Pytania do muzyków i plastyków 150 150 Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Chętnie widzielibyśmy w naszym programie pomocy wybitnie zdolnym wszystkich zgłaszających się, ale niestety miejsc jest zawsze mniej niż chętnych. Spośród docierających do nas zgłoszeń staramy się co roku wybrać te, których  autorom najbardziej potrzebna jest nasza pomoc. Dlatego właśnie prosimy każdą zgłoszoną osobę o wysłanie do nas listu z informacją…

czytaj więcej
Back to top