Polecamy zdolnym uczniom

Polecamy staż w IBB PAN
Zachęcamy osoby zainteresowane biochemią, chemią białek, badaniem oddziaływań między cząsteczkami, spektrometrią mas do zgłaszania się na staż w zespole dr Aleksandry Wysłouch-Cieszyńskiej w Instytucie Biochemii i Biofizyki, PAN w Warszawie. Swoje CV kandydatki i kandydaci mogą przysyłać do 20 czerwca.  
Polecamy wykłady z cyklu „Zapytaj fizyka”
W roku 2015 w ramach projektu „Zapytaj fizyka” Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje serię wykładów popularnonaukowych, które wygłaszane będą przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc w nowej siedzibie wydziału (ul. Pasteura 5, sala 0.03). 12 marca o godz. 18:00 wykład dr. Stanisława Bajtlika. Polecamy!
Polecamy popularnonaukowe artykuły prof. Heleny Dodziuk
Serdecznie polecamy lekturę tekstów pani prof. Heleny Dodziuk z Polskiej Akademii Nauk. Są poświęcone między innymi nanotechnologii i drukowi 3D. Można je znaleźć pod adresem: dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/415
Młodym naukowcom polecamy Google Science Fair
Zachęcamy uczniów w wieku 13-18 lat do zgłaszania swoich pomysłów naukowych do czwartej edycji Google Science Fair. Czas składania prac w tym międzynarodowym konkursie mija 12 maja.
Polecamy programy stypendialne dla utalentowanej młodzieży
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju, ale nie oferuje pomocy finansowej w formie tradycyjnych stypendiów. Wszystkim zdolnym uczniom, studentom i młodym naukowcom – również naszym obecnym i byłym stypendystom – oraz ich rodzicom i nauczycielom polecamy stypendia innych organizacji działających w naszym kraju. Zachęcamy także, by szukać stypendiów i źródeł finansowania małych grantów […]