Polecamy programy stypendialne dla utalentowanej młodzieży

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju, ale nie oferuje pomocy finansowej w formie tradycyjnych stypendiów.

Wszystkim zdolnym uczniom, studentom i młodym naukowcom – również naszym obecnym i byłym stypendystom – oraz ich rodzicom i nauczycielom polecamy stypendia innych organizacji działających w naszym kraju.

Zachęcamy także, by szukać stypendiów i źródeł finansowania małych grantów w środowisku lokalnym (urząd miasta, gminy, marszałek województwa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bieżące informacje i uaktualniana baza programów stypendialnych: Moje Stypendium