Polecamy programy stypendialne dla utalentowanej młodzieży

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju, ale nie oferuje pomocy finansowej w formie tradycyjnych stypendiów.
Wszystkim zdolnym uczniom, studentom i młodym naukowcom – również naszym obecnym i byłym stypendystom – oraz ich rodzicom i nauczycielom polecamy stypendia innych organizacji działających w naszym kraju.

Baza wiedzy i informacji o stypendiach i konkursach Moje Stypendium https://www.mojestypendium.pl/

Stypendia Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/uczen-zdolny

Fundacja Edukacyjna Władysława Śmiałka http://fundacjasmialka.pl/

Towarzystwo Szkół Zjednoczone Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego https://www.uwc.org.pl/o-nas_wprowadzenie.htm

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Program START – stypendia krajowe dla młodych uczonych https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Stypendium Młoda Polska https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska

Małopolska Fundacja Stypendialna SAPERE AUSO http://www.sapereauso.org/

Fundacja Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Stypendia edukacyjne https://dzielo.pl/stypendium/jak-zostac-stypendysta/

Stypendium Jolanty i Leszka Czarneckich, Fundacja im. Lesława A. Pagi https://paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xiii-edycja/

Program stypendialny Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego https://efc.edu.pl/programy/horyzonty/zakres-stypendium

Stypendia Fundacji Edukacji Międzynarodowej oraz programu „zDolny Śląsk” https://www.fem.org.pl/nasze-projekty/aktualne-projekty/

Program Odkrywcy Diamentów http://odkrywcydiamentow.com.pl/

Fundacja Fabryki Marzeń http://www.fabrykimarzen.org/szukasz-pomocy/pomoc-stypendialna

Stypendia Fundacji En Arche https://enarche.pl/stypendia-i-granty/

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia https://www.fejj.pl/

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

Fundacja Pro Musica Bona http://fundacjapromusicabona.pl/

Fundacja Omnibus http://www.fundacjaomnibus.pl/

Informacje o możliwościach kształcenia, szkolenia i uczestnictwa w działaniach młodzieżowych w Europie Eurodesk http://www.eurodesk.pl/

Stypendia pomostowe https://www.stypendia-pomostowe.pl/

Fundacja ORLEN, stypendia edukacyjne https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/ProgramStypendialny/Strony/default.aspx

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości https://fep.lodz.pl/pl/programy/program-stypendiow-pomostowych

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta https://fulbright.edu.pl/

Informacji o programach stypendialnych naukowych i twórczych warto szukać także na stronach lokalnych kuratoriów (https://www.cdr.gov.pl/informator/kuratoria.htm) oraz samorządów (stypendia władz gminy, prezydentów miast, marszałków województwa, urzędów dzielnicy i lokalnych fundacji oświatowych i wyższych uczelni).

Pomocny może być też RAPORT Z BADANIA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH W POLSCE 2017–2018 https://www.mojestypendium.pl/wp-content/uploads/2019/02/raport-FDS-2019.pdf

stypendia
Podziel się!