Jak napisać sprawozdanie?

Na koniec każdego roku szkolnego uczestników programu pomocy wybitnie zdolnym prosimy o pisanie i nadsyłanie sprawozdań z całorocznej pracy.

Sprawozdanie jest podstawowym dokumentem rozpatrywanym przy kwalifikacji na następny rok. O sprawozdanie prosimy także maturzystów.

Termin upływa 30 czerwca.

Napiszcie jak rozwijaliście swoje pasje w mijającym roku szkolnym, czego ważnego i ciekawego się nauczyliście, co sprawiało wam największe trudności i czy udało się wam je przezwyciężyć.

Napiszcie o ważnych książkach, które czytaliście, o ciekawych zadaniach, obserwacjach i eksperymentach. Bardzo czekamy na wyniki Waszej samodzielnej pracy, artykuły, opisy doświadczeń, eseje, wiersze, a nawet powieści (może nie w całości). Napiszcie też o sukcesach w olimpiadach i konkursach (prosimy o kopie dyplomów).

Sprawozdanie będą czytali współpracujący z nami naukowcy, często ci sami, którzy prowadzili dla Was zajęcia, a także dawni uczestnicy programu. Ma ich ono przekonać, że pracowaliście w mijającym roku nad rozwojem swoich zainteresowań, że udział w programie pomógł Wam w tej pracy. Dlatego bardzo ważne są dla nas wrażenia z zajęć organizowanych przez Fundusz i Wasza własna ocena tego, na ile okazały się one przydatne. (Te uwagi pomagają nam też w udoskonalaniu naszej oferty zajęć).

Oczywiście ważne są informacje o sukcesach, ale przede wszystkim o nowych doświadczeniach i nabytych umiejętnościach, nie zawsze muszą one znaleźć wyraz z konkursowej wygranej. Piszcie też o swoich niepowodzeniach i o ich przyczynach, często takie doświadczenia mają większe znaczenie dla Waszego rozwoju niż kolejny łatwy sukces.

Od uczestników programu o uzdolnieniach artystycznych oczekujemy ponadto prac (plastycy) oraz opinii nauczyciela instrumentu głównego i kopii dyplomów (muzycy).

Można korzystać z listy pytań, na które odpowiadaliście przy pierwszym zgłoszeniu do Funduszu.

W tym roku publikujemy też listę pytań do osób o uzdolnieniach artystycznych.

Sprawozdanie roczne i wszystkie dodatkowe dokumenty i wasze prace należy przesłać do nas w formacie PDF za pośrednictwem strony BAZA.FUNDUSZ.ORG.

Jedynym wyjątkiem są oczywiście prace plastyczne – należy je dostarczyć do naszego biura przed końcem lipca.

Jeśli zmieniły się Wasze dane adresowe (adres, telefon) lub dane szkoły, koniecznie zaktualizujcie te dane!

Jak wysłać sprawozdanie roczne?

Po zalogowaniu do naszego serwisu BAZA.FUNDUSZ.ORG, sprawozdania, załączniki i informacje na temat Waszych osiągnięć zbieramy w zakładce Sprawozdanie końcoworoczne:

Jak wysłać sprawozdanie do KFnrD?