Instytucje naukowe i artystyczne współpracujące z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci w ramach Programu pomocy wybitnie zdolnym

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
Instytut Fizyki PAN
Instytut Chemii Organicznej PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Matematyczny PAN
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Wydział Biologii UW
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Wydział Chemii UW
Wydział Fizyki UW
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
Obserwatorium Astronomiczne UW
Centrum Nowych Technologii UW
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
Wydział „Artes Liberales” UW
Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Polonistyki UJ
Instytut Matematyki UJ
Centrum Onkologii w Warszawie
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Centrum Astronomii UMK w Piwnicach
Polska Akademia Umiejętności
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Galeria Uniwersytetu Warszawskiego
Galeria ABAKUS / Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Muzeum Łazienki Królewskie
Mazowiecki Instytut Kultury

Podziel się!