Inspiratorium w Rogozińcu

W dniach 4-10 sierpnia zorganizowaliśmy kolejną edycję warsztatów i spotkań dla grupy nauczycieli – w ramach naszych Wakacyjnych Spotkań Wielodyscyplinarnych w Rogozińcu.

W programie nauczycieli odwiedzających Rogoziniec są warsztaty z edukatorami i popularyzatorami nauki, hospitacje zajęć prowadzonych dla stypendystów, udział w spotkaniach i wycieczkach, w koncercie i wernisażu naszej wystawy.

W Spotkaniach bierze udział 10 zaproszonych nauczycieli.

Inspiratorium to nasz nowy program stworzony przy wsparciu Fundacji Credit Suisse. Chcemy w nim dać wybranym nauczycielom szansę na rozwinięcie ich pasji i umiejętności, po to, żeby umieli lepiej te pasje i zdolności odkrywać u swoich uczniów.

Więcej o programie Inspiratorium na naszej stronie: fundusz.org/inspiratorium

Podziel się!


Konkurs dla uczniów-naukowcówProwadzisz badania przed maturą? Zgłoś swój projekt! Znasz młodych badaczy? Daj im znać o EUCYS!

EU Contest for Young Scientists  to prestiżowa międzynarodowa impreza z długą tradycją. Nasze stowarzyszenie organizuje co roku Polską Edycję EUCYS.

Na zgłoszenia uczniowskich projektów naukowych czekamy do 15 grudnia. Warto!