Stypendyści! Do zadań!

Stypendyści! Do zadań!

Tylko do 20 listopada czekamy w bazie na Wasze rozwiązania zadań kwalifikacyjnych na nasze warsztaty matematyczne we Wrocławiu.

Z kolei do 28 listopada jest czas na rozwiązywanie zadań kwalifikacyjnych na warsztaty Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

10 grudnia upływa termin nadsyłania rozwiązań na warsztaty badawcze w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie.

Wyniki kwalifikacji będą widoczne w bazie.

Informacje roześlemy też mailem.

Jest bardzo ważne, żeby wasze rozwiązania były opracowane starannie. Postarajcie się też, żeby tok Waszego rozumowania był czytelny. Jeśli piszecie ręcznie, piszcie wyraźnie, a przed wysłaniem przeczytajcie! Słowem, wyślijcie takie rozwiązania, jakie sami chcielibyście dostać do oceny. Na wszelki wypadek napiszcie też na górze strony z rozwiązaniami swoje imię i nazwisko.

 

Podziel się!


Konkurs dla uczniów-naukowcówProwadzisz badania przed maturą? Zgłoś swój projekt! Znasz młodych badaczy? Daj im znać o EUCYS!

EU Contest for Young Scientists  to prestiżowa międzynarodowa impreza z długą tradycją. Nasze stowarzyszenie organizuje co roku Polską Edycję EUCYS.

Na zgłoszenia uczniowskich projektów naukowych czekamy do 15 grudnia. Warto!