Warsztaty na Wydziale Chemii UW

W dniach 25 lutego – 2 marca zorganizowaliśmy dla naszych stypendystów kolejną edycję warsztatów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

W czasie warsztatów uczestnicy pracują w kilku grupach nad problemami badawczymi zaproponowanymi przez pracowników różnych zakładów Wydziału Chemii z zakresu chemii bioorganicznej i fizycznej, syntezy organicznej, krystalochemii, spektroskopii, układów nieorganicznych, charakterystyki mikroskopowej i nanoskopowej materiałów, reakcji enzymatycznych. Daje im to możliwość zapoznania się z aktualnie prowadzonymi na Wydziale badaniami oraz zdobycia doświadczenia w pracy laboratoryjnej, także z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu badawczego. Ponadto w programie znajdują się wykłady dotyczące różnych dziedzin chemii, prowadzone przez pracowników Wydziału. Program warsztatów uzupełniła wizyta w teatrze (Nastazja Filipowna, Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza) i dyskusja o spektaklu następnego dnia.

Zobacz pełen program warsztatów (pdf)