PILNE: Staże w Ostrowiku

UWAGA! W Obserwatorium Astronomicznym UW w Ostrowiku możemy zorganizować staże badawcze dla naszych stypendystów w dniach 31 lipca-4 sierpnia.

 
W stażach w Ostrowiku mogą uczestniczyć również osoby niepełnoletnie.
 
Zgłoszenia proszę przysyłać na adres 
Podziel się!