Dyrektor Rakowski z nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

18 czerwca Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz pierwszy przyznała Wyróżnienia im. Prof. Macieja W. Grabskiego za działania na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie. Nagrodę otrzymał Ryszard Rakowski, współzałożyciel i wieloletni dyrektor biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

W imieniu Ryszarda Rakowskiego nagrodę odebrała dyrektor Maria Mach.

Drugim laureatem został prof. Łukasz A. Turski, fizyk teoretyk, znakomity popularyzator nauki, pomysłodawca Pikniku Naukowego i współtwórca Centrum Nauki Kopernik.

Gratulujemy!

Gratulujemy również Fundacji pięknego jubileuszu – 25-lecia działalności.