Zdolna młodzież, czyli jaka? Kogo szukamy?

Zamiast przyznawać zwyczajne stypendium, zapraszamy naszych podopiecznych do pracy. 

Rzucamy trudne wyzwania, inspirujemy, zarażamy nowymi pasjami. Dajemy możliwości rozwoju, ułatwiając kontakt ze światowej sławy naukowcami, wybitnymi twórcami i najlepszymi w Polsce popularyzatorami nauki.

Pokazujemy, jak naprawdę wygląda praca badacza, na czym polega warsztat krytyka lub pisarza, z jakimi problemami mierzą się dzisiaj uczeni.

Pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci co roku jest ponad 500 zdolnych i pracowitych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Do naszego programu zapraszamy również utalentowanych muzyków i plastyków.

 

Warto…

 

Od ponad 30 lat organizujemy obozy naukowe, warsztaty w najlepszych laboratoriach, seminaria z wybitnymi profesorami, spotkania, indywidualne staże badawcze, wyjazdy zagraniczne i szereg innych imprez edukacyjnych dla uczniów z całej Polski o zainteresowaniach naukowych, literackich i artystycznych. 
Nie jesteśmy klubem prymusów! Żeby zakwalifikować się do naszego programu nie musisz mieć samych szóstek. Nie interesują nas wyłącznie zwycięzcy olimpiad.
Czekamy na tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką. Na tych, którzy prowadzą własne doświadczenia, rozwiązują trudne zadania, piszą wiersze lub analizują archiwalne teksty.

Czekamy na wszystkich, dla których szkolne wyzwania to za mało.

 

Dowiedz się więcej o rekrutacji do programu!